Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 -

Συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού σε Μητροπόλεις και Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τους σεισμοπαθείς Τουρκίας και Συρίας – Τι μπορείτε να προσφέρετεΗ Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε εχθές Δευτέρα και σήμερα 7 και 8 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα, αποφάσισε – μεταξύ άλλων – τη συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας.

Σήμερα, όρισε τα σημεία συγκέντρωσης του ανθρωπιστικού υλικού τα οποία είναι οι κατά τόπους Μητροπολεις και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η συγκέντρωση του Ανθρωπιστικού υλικού θα γίνει από την προσεχή Κυριακή 12 έως και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023.

Εκτός από την υλική βοήθεια η Εκκλησία της Ελλάδος θα στείλει μηνύματα συμπαράστασης τόσο στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο όσο και στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ Ιωάννη. Αντίστοιχες επιστολές θα αποσταλούν στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν και στον Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Ο δε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση συνεχάρη τους Μητροπολίτες της Θράκης οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν κάθε βοήθεια στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.

Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λάδος πα­ρα­κο­λου­θώντας με βα­θύτατη ο­δύνη και θλίψη τα τε­κται­νό­μενα στις πλη­γεί­σες από τους κα­τα­στρε­πτι­κό­τα­τους σει­σμούς δύο Χώρες της Τουρκίας και της Συ­ρίας α­πο­φά­σισε, κατά την χθεσινή και σημερινή συνεδρίασή Της, την ά­μεση συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας και την εν συνεχεία α­πο­στολή της, διά του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, προς τις πληγείσες περιοχές, για την κά­λυψη των έκτα­κτων α­ναγ­κών των χι­λι­άδων σει­σμο­πλή­κτων συ­ναν­θρώ­πων μας.

Έτσι, από την προσεχή Κυ­ρι­ακή 12 έως και την Κυ­ρι­ακή 19 Φε­βρου­α­ρίου 2023, θα συγκεντρωθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις το ως κάτωθι αν­θρω­πι­στι­κό υ­λι­κό:

1. Και­νούρ­για κλι­νο­σκε­πά­σματα (κου­βέρ­τες, πα­πλώ­ματα).

2. Εμ­φι­α­λω­μένο νερό.

3. Γάλα μα­κράς δι­αρ­κείας.

4. Ζυ­μα­ρικά.

5. Ρύζι.

6. Ό­σπρια.

Μετά την λήξη της παραπάνω χρονικής προθεσμίας (19 Φεβρουαρίου 2023) το αν­θρω­πι­στικό υ­λικό, θα προ­ω­θη­θεί στην Φι­λαν­θρω­πική Ορ­γά­νωση της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών «Α­πο­στολή», προ­κει­μένου στη συνέχεια, διά των υ­πη­ρε­σιών του Υ­πουρ­γείου Ε­ξω­τε­ρι­κών, να α­πο­στα­λεί στις πλη­γεί­σες πε­ρι­ο­χές τόσο της Τουρ­κίας, όσο και της Συ­ρίας.

Η Ιερά Σύνοδος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, καλεί σε συστράτευση όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Πατρίδος μας, έχουσα τήν βεβαιότητα ότι «όπως πράξαμε και το 1999, έτσι και σήμερα, οι Έλληνες θα βρεθούμε με κάθε τρόπο κοντά στους γείτονές μας και πως η ελληνική Πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. Προσευχόμαστε στον Θεό για κάθε δυνατή παρηγορία και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους φίλους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας».

ΠΗΓΗ: orthodoxianewsagency.gr