Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 -

Προβλήματα 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ΕΡΤ!Νέα προβλήματα για την ΕΡΤ. Η εταιρεία καλείται να πληρώσει τη λειτουργία της ΔΤ δίνοντας στην ειδική διαχείριση το ποσό των 10 εκατ. ευρώ και άλλα 6 εκατ. ευρώ που αφορούν ανταποδοτικό τέλος για την καταργηθείσα ΕΡΤ ΑΕ, που ωστόσο αποδόθηκε στη νέα ΕΡΤ.

Το θέμα τέθηκε στο ΔΣ της ΕΡΤ, το οποίο και αποφάσισε από τον προϋπολογισμό του 2015 να καταβάλει στην ειδική διαχείριση της πρώην ΕΡΤ ΑΕ το ποσό των 10.654.613,88 ευρώ πλέον τυχόν φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, αφαιρούμενων των δαπανών που κατέβαλε η εταιρεία (μισθοδοσία και προμήθεια προγράμματος) μέχρι και την αναβίωσή της.

Επίσης θα καταβάλει ποσό 6.050.899,36 ευρώ για ανταποδοτικό τέλος, το οποίο αποδόθηκε στη νέα ΕΡΤ από τη ΔΕΗ και αφορούσε την καταργηθείσα ΕΡΤ.