Σάββατο 18 Μαΐου 2024 -

Σύνταξη στα 59 με τα νέα όρια ηλικίας για 500.000 ασφαλισμένουςΕυκαιρίες για σύνταξη από τα 59 έχουν 500.000 ασφαλισμένοι έως το 2020. Από το 2021 τα περιθώρια εξόδου στενεύουν και από το 2022 όλα τα όρια ηλικίας θα είναι στο 67ο έτος για πλήρη σύνταξη ή στο 62ο έτος αν οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν και 40 χρόνια εργασίας.

Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έτσι στο διάστημα που μεσολαβεί όσο πιο γρήγορα αποχωρήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις τόσο περισσότερα θα γλιτώσουν από τις μειώσεις συντάξεων.

Με το νέο νόμο για τον υπολογισμό των συντάξεων όσοι αποχωρήσουν μέχρι το 2018 θα έχουν μεν αλλαγή στο ποσό που θα πάρουν λιγότερα σε σχέση με πριν, πλην όμως οι νέοι συνταξιούχοι θα γλιτώσουν ένα μέρος της μείωσης, που για το 2017 είναι το 33% και για το 2018 είναι το 25%. Όσοι αποχώρησαν το 2016 γλίτωσαν το 50% της μείωσης.

Αυτές οι απαλλαγές από τις περικοπές ισχύουν για τις νέες συντάξεις που σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν από το παλιό σύστημα έχουν μείωση άνω του 20%.

Για παράδειγμα αν η σύνταξη είναι 1.000 ευρώ και η παλιά που θα έπαιρναν βγαίνει στα 1.300 ευρώ, η μείωση είναι 23%. Με έξοδο το 2016 εφαρμόζεται το 50% της μείωσης, με έξοδο το 2017 εφαρμόζεται το 67% της μείωσης και με έξοδο το 2018 θα έχουν το 75% της μείωσης.

Επομένως η σύνταξη των 1.000 ευρώ θα είναι:

- Στα 1.150 ευρώ με έξοδο το 2016, καθώς τα 300 ευρώ της μείωσης «χαρίζεται» το 50%, δηλαδή τα 150 ευρώ αποτελούν προσωπική διαφορά.

- Στα 1.1.00 ευρώ με έξοδο το 2017, καθώς από τα 300 ευρώ της μείωσης θα εφαρμοστούν τα 200 και τα άλλα 100 ευρώ έχουν απαλλαγή δηλαδή δεν περικόπτονται.

- Στα 1.075 ευρώ με έξοδο το 2019, καθώς από τα 300 ευρώ της μείωσης θα εφαρμοστούν τα 225 ευρώ και τα άλλα 75 ευρώ θα είναι, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, προσωπική διαφορά.

Η μεταβατική περίοδος λήγει το 2019, οπότε όσοι αποχωρήσουν τότε θα παίρνουν τη σύνταξη με όλο το ποσοστό μείωσης χωρίς καμία απαλλαγή, δηλαδή 1.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν έχει συζητηθεί για τους νέους από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχους, αλλά αυτό που ζητά η τρόικα και συζητά το υπουργείο Εργασίας είναι το «ψαλίδι» στις προσωπικές διαφορές των παλαιών συνταξιούχων, γιατί, έτσι και αλλιώς, ο νέος νόμος δίνει λιγότερα από όσους αποχωρούν από 13/5/2016 και μετά.