Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 -

Το «χρυσό» καύσιμο του μέλλοντος - Η λύση απέναντι στη βενζίνη και το ντίζελΗ χρήση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει προς το τέλος της και ένα νέο καύσιμο που βρίσκεται επίσης κάτω από τη γη θα μπορούσε να δώσει τη λύση σύμφωνα με έρευνες.

Η απεξάρτηση της αυτοκινητοβιομηχανίας από τα ορυκτά καύσιμα τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους στόχους που έχουν θέσει πολλές χώρες και οργανισμοί σε όλον τον κόσμο ώστε να μειωθεί να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στο κλίμα από τις εκπομπές ρύπων.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην προμήθεια και παραγωγή "καυσίμων" για τους τέσσερεις τροχούς, ωστόσο τη λύση στις μεταφορές θα μπορούσε να τη δώσει εκ νέου η ίδια η γη, σύμφωνα και με νέα κοιτάσματα που ανακαλύπτονται σε όλον τον κόσμο.

 

Το υδρογόνο είναι το καύσιμο που μπορεί να δώσει τη λύση στην απεξάρτηση των τεσσάρων τροχών από τα ορυκτά καύσιμα. Το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο, που παράγεται μέσω ηλεκτρικής ενέγειας, από ΑΠΕ, είναι και εκείνο που έχει και τον χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Οι επιστήμονες όμως κάνουν λόγο τα τελευταία χρόνια και για το "χρυσό υδρογόνο", το οποίο, εφόσον υπάρχει στις απαιτούμενες ποσότητες, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα σε όλον τον κόσμο.

Σε αντίθεση με το πράσινο υδρογόνο που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή και αυτό κάνει το κόστος του πολύ υψηλό, το χρυσό υδρογόνο υπάρχει ήδη σε αέρια μορφή και είναι παγιδευμένο σε θύλακες κάτω από τη γη. Οπότε το «μόνο» που χρειάζεται είναι η εξόρυξή του με τεχνικές και τεχνολογίες που δεν διαφέρουν από εκείνες της εξόρυξης του πετρελαίου.

 

Πρόσφατα μάλιστα ανακαλύφθηκε και ένα τέτοιο σχετικά μικρό αλλά αξιοποιήσιμο κοίτασμα φυσικού υδρογόνου στην Αλβανία, ενώ οι ερευνητές αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι και ο ελλαδικός χώρος «φιλοξενεί» κοιτάσματα φυσικού υδρογόνου.

Για δεκαετίες οι επιστήμονες δεν πίστευαν ότι είναι δυνατό να παγιδευτεί το υδρογόνο που δημιουργείται φυσικά κάτω από ένα πέτρωμα σε βαθμό που να δημιουργηθεί ένας μεγάλος θύλακας-κοίτασμα λόγω του μικρού μεγέθους του μορίου του.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τελικά αυτό είναι εφικτό και προς το παρόν εκτιμάται -μένει φυσικά και να επιβεβαιωθεί- ότι υπάρχουν αρκετά αποθέματα φυσικού υδρογόνου κάτω από το έδαφος που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν πλήρως τα ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές για πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό γεωλόγο Geoffrey Ellis του οργανισμού Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να υπάρχουν ακόμη και πέντε (5) τρισεκατομμύρια τόνοι φυσικού υδρογόνου σε όλον τον κόσμο. Ακόμη και αν ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι εκμεταλλεύσιμο αυτά τα νούμερα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στον κλάδο των μεταφορών και όχι μόνο.