Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 -

Eurostat: Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα σε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ στην ΕΕΤην πρόοδο που έχει καταγραφεί συνολικά στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση συνδέσεων σταθερού δικτύου υψηλών ταχυτήτων παραθέτει με στοιχεία η Eurostat, τονίζοντας πως η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες με τη λιγότερη πρόοδο.

Συγκεκριμένα το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο της να υπάρξει gigabit συνδεσιμότητα και δίκτυο 5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές των Κρατών – μελών, ως το 2030.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Eurostat έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εγκατάσταση συνδέσεων σταθερού δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ως συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας ορίζονται από τη Eurostat οι συνδέσεις οπτικών ινών ή άλλα δίκτυα που προσφέρουν παρόμοιες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Υψηλές ταχύτητες ίντερνετ στην ΕΕ
Η Eurostat καταγράφει βελτίωση πανευρωπαϊκά και σε σχέση με τη συνδεσιμότητα στις αραιότερα κατοικημένες περιοχές (που ορίζονται ως οι περιοχές με λιγότερους από 100 κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).

Μεταξύ του 2013 και του 2021, το ποσοστό νοικοκυριών σε αραιοκατοικημένες περιοχές με συνδέσεις VHCN αυξήθηκε από 4% σε 37%.

Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα
Μεταξύ των κρατών μελών, η Μάλτα είναι η μόνη που κατέγραψε 100% γενικής κάλυψης με συνδέσεις VHCN, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο (96%), η Δανία (95%) και η Ισπανία (94%).

Το χαμηλότερο ποσοστό συνδέσεων (εξεταζόμενη χρονιά είναι το 2021) καταγράφηκε στην Ελλάδα (20%), την Κύπρο (41%) και την Ιταλία (44%).

Όσον αφορά την κάλυψη των αραιοκατοικημένων περιοχών, η Μάλτα κατέγραψε και πάλι κάλυψη 100%, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες (79% και για τις τρεις).

Η χαμηλότερη κάλυψη στις αραιοκατοικημένες περιοχές καταγράφηκε στην Ελλάδα (0%), τη Τσεχία (7%) και τη Φινλανδία (12%).