Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 -

Στο φως τα ονόματα μεγαλών οφειλετών του ΔημοσίουΛίστα των μεγάλων οφειλετών στο Δημόσιο θα δημοσιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών στις αρχές Ιουλίου ώστε να γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες (εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες, τελωνεία) και όλοι οι συναλλασσόμενοι τους «μπαταχτσήδες».

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Βήμα, επικαιροποιεί τον κατάλογο με τους μεγάλους οφειλέτες (όλοι όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 100.000 ευρώ), ο οποίος δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2011 και έκτοτε δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία της ανανέωσης της λίστας που γίνεται με βάση τα στοιχεία οφειλών της 31ης Μαΐου 2016, το Δημόσιο στέλνει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες προειδοποιώντας ότι αν δεν ρυθμίσουν έστω και τώρα τις οφειλές τους θα προβεί σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που δεν είναι άλλα από δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα η τρόικα έχει καθορίσει τα βήματα (προαπαιτούμενα) για την είσπραξη μέρους έστω των οφειλομένων ζητώντας τα εξής:

1. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών οι Αρχές θα εκδώσουν αναθεωρημένη λίστα με τους μεγαλύτερους οφειλέτες του Δημοσίου και θα την επικαιροποιούν ανά τακτά διαστήματα. Επίσης θα εφαρμόσουν το 2016 μια εθνική στρατηγική για την είσπραξη των φορολογικών χρεών, η οποία θα περιλαμβάνει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της συλλογής των οφειλών.

2. Τον Νοέμβριο του 2016 θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα, για τα οχήματα που δεν πέρασαν από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.

3. Οι φορολογικές αρχές θα προμηθευτούν προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών

4. Οι Αρχές θα ξεκινήσουν μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίζει την επιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να προσδιορίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Για τον σκοπό αυτόν, από τον Ιούνιο του 2016 θα εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, που θα ορίζουν τη μέθοδο για τη διαφοροποίηση των οφειλετών με βάση την οικονομική τους κατάσταση και την ικανότητα να αποπληρώνουν τα χρέη τους, σύμφωνα προς τα εφαρμοζόμενα καθεστώτα αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης χρεών και θα αναθέσουν σε μια εταιρεία που έχει τη σχετική εμπειρία για να παράσχει βοήθεια προς τις υπηρεσίες, αρμόδιες για τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου (Μονάδα Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών) και των ασφαλιστικών ταμείων (ΚΕΑΟ), όσον αφορά τη διαλογή των υποθέσεων.

5 Τον Σεπτέμβριο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ολοκληρώσουν λίστα με την οποία θα ταξινομούν τους μεγαλοοφειλέτες σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που προαναφέρθηκαν, και θα προτείνουν αντίστοιχους εισπρακτικούς στόχους και λύσεις, όπως εκκαθάριση ή άλλα αναγκαστικά μέτρα ή ακόμη και η αναδιάρθρωση χρέους.

Ουσιαστικά θα εφαρμόζονται μέτρα αναδιάρθρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζομένους και κρίνονται βιώσιμες - στα πρότυπα λύσεων που εφαρμόζονται από τις τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια - μέσω της παροχής δυνατοτήτων εξατομικευμένων λύσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις.