Σάββατο 28 Μαΐου 2022 -

Σενάρια για έξοδο στις αγορές χωρίς ποσοτική χαλάρωσηΥπό τη στενή παρακολούθηση του Μαξίμου βρίσκονται οι αγορές ο­μολόγων καθώς, παρά τα «προσγειωτικά» μηνύματα Ντράγκι τη Δευ­τέρα σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση, το κυβερνητικό επιτελείο δεν φαίνεται να εγκαταλείπει τον στόχο μιας δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές (ενδεχομένως αμέσως μετά το καλοκαίρι), προκειμένου να σταλεί το σήμα της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και να «κλειδώσει» η προοπτική της εξόδου απ' το μνημόνιο το 2018.

Προς το παρόν στο τραπέζι υπάρχει η δέσμευση του Εurogroup για έ­ξοδο στις αγορές στο τέλος του προγράμματος, η οποία όμως είναι πολιτική. Για τις θετικές προοπτικές της ελλη­νικής οικονομίας, την πορεία των ομολόγων και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας ανα­μένεται να μιλήσει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του «Εconomist» στην Αθήνα, το οποίο έδωσε την ευκαιρία για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση χθες στο Μαξίμου με τον επικεφαλής του ΕSΜ Κλάους Ρέγκλιγκ.

Αμέσως μετά τη συμφωνία στο Εurogroup και παρά τα πρώτα μηνύματα της ΕΚΤ που δεν φάνηκε να προϊδεάζουν για ένταξη στην ποσο­τική χαλάρωση, το Μαξίμου εξακολούθησε να εκπέμπει το μήνυμα ότι ο στόχος αυτός δεν έ­χει ναυαγήσει και πως η ΕΚΤ θα αποφασίσει τι θα πράξει ως ανεξάρτητος θεσμός της ευρω­ζώνης. Την περασμένη Κυριακή ο πρωθυπουρ­γός σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφη­μερίδα προέτρεψε να μην προτρέχουν όσοι βιάζονται να προβλέψουν το οριστικό ναυάγιο αυτής της κυβερνητικής επιδίωξης και σημεί­ωσε χαρακτηριστικά πως η ποσοτική χαλάρω­ση «είναι υπόθεση της ΕΚΤ και όχι του Εurogroup».

Τη Δευτέρα, απαντώντας στον ευρωβουλευ­τή της Λαϊκής Ενότητας Νίκο Χουντή στο ευρω­κοινοβούλιο ο Μάριο Ντράγκι διέψευσε τις κυ­βερνητικές ελπίδες καθώς αποσαφήνισε περαι­τέρω την εκτίμηση της ΕΚΤ ως εξής:

«Ο βαθμός λεπτομέρειας όσον αφορά τα μέτρα για το χρέος που αναφέρονται στη δήλωση της Ευρωομάδας της 15ης Ιουνίου 2017 εξακολουθεί να μην επαρκεί για την ορθή αξιολόγηση τόσο της ποσοτικής επίδρασης των μέτρων αυτών όσο και της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα εκδηλωθεί ο αντίκτυπός τους στη δυναμική του ελληνικού δημόσιου χρέος σύμφωνα με διάφορα σενά­ρια. Κατά συνέπεια, έως ότου δοθούν επαρ­κείς λεπτομέρειες για τα μέτρα που αφορούν το χρέος, εξακολουθούν να υφίστανται σοβα­ροί προβληματισμοί σχετικά με τη βιωσιμό­τητα του ελληνικού δημόσιου χρέους».

Παρά ταύτα η κυβέρνηση φέρεται να εξε­τάζει τρόπους δοκιμαστικής εξόδου, χωρίς το QΕ στην παρούσα φάση, όχι επειδή το α­ποκλείει, αλλά πλέον το τοποθετεί αργότερα, τους «επόμενους μήνες», πιθανότατα ως το τέλος του χρόνου. Προς το παρόν και για τις επόμενες εβδομάδες θέτει στο μικροσκόπιο την κίνηση των ελληνικών ομολόγων στις α­γορές που έχουν στα υπόψη μόνο τη συμφω­νία της 15ης Ιουνίου, προκειμένου να δουν αν και πότε διαμορφώνονται ενθαρρυντικές συνθήκες για μια πρώτη δοκιμαστική έξοδο αμέσως μετά το καλοκαίρι. Το σενάριο αυτό ενισχύθηκε από τα λεγόμενα Χουλιαράκη στο συνέδριο του «Economist» («το QΕ δεν είναι πανάκεια για την έξοδο στις αγορές»), ε­νώ δεν το απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρό­σωπος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των κυ­βερνητικών συντακτών.

Όπως είπε, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και το ΥΠΟΙΚ έχουν δηλώσει ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των ελληνικών ομολόγων και των δευτερογενών αγορών και στη βάση των συμπερασμάτων, που καθημερινά εξάγουμε, θα επιλέξουμε τον καταλληλότερο χρόνο για έξοδο στις α­γορές». Ωστόσο, απέφυγε να μπει σε λεπτο­μέρειες και να προσδιορίσει τον χρόνο που θα επιχειρηθεί μια τέτοια κίνηση: «Είναι προ­φανές» είπε «ότι μια τέτοια έξοδος δεν μπορεί να προεξοφληθεί, ούτε να προανακοινωθεί, γιατί σχετίζεται με πολύ συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που πρέπει να γίνουν, αλλά και με μια σειρά από διαδικαστικές ενέργειες προπαρασκευαστικές της συγκεκριμένης εξόδου». Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι η έξο­δος δεν θα γίνει βιαστικά, αλλά αντιθέτως θα γίνει με τέτοιους όρους, ώστε να μην αποτελεί ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά να ακολουθήσουν και άλλες έξοδοι, οι οποίες θα προετοιμάσουν τελικά το έδαφος για την οριστική επανάκτηση της πρόσβασής μας στις αγορές στο τέλος του προγράμματος».

Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

Πάντως, ο προαναφερθείς Κλάους Ρέκλινγκ κατά το διάλογο που είχε με τον πρωθυπουρ­γό μπροστά στις κάμερες, ερωτηθείς σχετικά με την έξοδο στις αγορές, την τοποθέτησε στο τέλος του προγράμματος ή ενδεχομένως και «αργότερα φέτος». Έθεσε βέβαια ως προ­ϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν οι μεταρρυθ­μίσεις και το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κα­νονικά.

Γενικότερα, το βάρος των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των θεσμών κατά την πρώτη μέ­ρα του εν λόγω συνεδρίου έπεσε στην υλοποίη­ση των συμφωνηθέντων ως όρο εξόδου από το πρόγραμμα και επανάκτησης της πρόσβασης στις αγορές.