Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 -

Προς νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον ΔΕΣΦΑΔώδεκα μέρες πριν εκπνεύσει η δεύτερη παράταση της εγγυητικής επιστολής των Αζέρων για τον ΔΕΣΦΑ, οι πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις μιλούν ξανά για αδιέξοδο.

Όπως φαίνεται, οι διαφορές μεταξύ της κυβέρνησης και των υποψήφιων αγοραστών παραμένουν αγεφύρωτες.