Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 -
Ξάστερος ουρανός

18 °C

Σήμερα, 23. Οκτωβρίου 2021

Πώς θα σβήσετε το ΑΦΜ από την εφορία. Η διαδικασίαΣτην απενεργοποίηση του ΑΦΜ των φορολογούμενων που απεβίωσαν θα πρέπει να προχωρήσουν οι κληρονόμοι για να αποφύγουν «μπελάδες» με την εφορία.

Η απενεργοποίηση του ΑΦΜ απαιτείται πριν την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης του αποβιώσαντα που υποβάλλεται χειρόγραφα από τους κληρονόμους μέχρι το τέλος του έτους.

Για να απενεργοποιήσετε το ΑΦΜ του φορολογούμενου που απεβίωσε θα πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία και το τμήμα Μητρώου και να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Πρωτοδικείου

4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Ειρηνοδικείου

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του θανόντα και των νόμιμων κληρονόμων

6. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (έντυπο Μ1) στην οποία θα συμπληρώσετε τα στοιχεία το θανόντα.

7. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (έντυπο Μ7) την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας

8. Εξουσιοδότηση από κάθε νόμιμο κληρονόμο την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.