Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 -

Ως τέλος Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται οι 2οι κύκλοι των δράσεων του ΕΣΠΑΜεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος (των τεσσάρων δράσεων).
 
Η ειδική γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα, μίλησε "Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7", τόσο για τις τέσσερις δράσεις που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, μέσω ΕΣΠΑ, όσο και για τις επικείμενες.
 
Όπως σημείωσε η κ. Φωτονιάτα, "σήμερα, που έχουν λήξει οι υποβολές και για τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας, τα στοιχεία, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, δείχνουν ένα επενδυτικό ενδιαφέρον εξαιρετικά μεγάλο, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των υποβολών. Τα ποσοτικά στοιχεία μπορούν να αντιστοιχήσουν σε ανάλογα προγράμματα προ κρίσεως. Εκτός από τα ποσοτικά, θεωρώ πως τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, είναι πιο ποιοτικά. Στο επίπεδο του σχεδιασμού και στο επίπεδο των κριτηρίων, μοριοδοτούσαμε στον βαθμό που θεωρήσαμε μέγιστο τις καινοτόμες προτάσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας".
 
Σε ό,τι αφορά μελλοντικές δράσεις, επεσήμανε: "Σε ένα πρώτο στάδιο, θα αξιολογήσουμε τα επενδυτικά σχέδια για να εξάγουμε συμπεράσματα, όμως οι δράσεις, όπως τις έχουμε δει, θα τρέξουν σε δεύτερους κύκλους, όπως έχουμε εξαγγείλει, κάποιες εξ' αυτών θα τρέξουν με μικρές παραλλαγές, κάποιες με μεγαλύτερες. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων, θα τρέξουν. Από τις νέες δράσεις, η πιο ώριμη, η οποία αρχές Σεπτέμβρη θα προκηρυχθεί, αφορά την ανάπτυξη cluster και μεταcluster για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς τομείς της χώρας. Θα είναι ενός συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ".
 
"Πιστεύουμε πως ένας εξορθολογισμός του ΕΣΠΑ, το οποίο δεν κρύβουμε ότι είναι ίσως το κυριότερο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας για την πραγματική οικονομία, θα δώσει τα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση της οικονομίας", πρόσθεσε η ειδική γραμματέας του υπουργείου.
 
Αναλυτικά, για κάθε μία δράση, η κ. Φωτονιάτα ανέφερε:
 
- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση). Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων, πρωτίστως επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Με βάση τη συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μίας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β' κύκλο που θα ακολουθήσει.
 
- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση). Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες, κατά κύριο λόγο, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: Πρωτίστως τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.
 
- Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση). Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, πρωτίστως από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο.
 
- Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση). Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται, δηλαδή, διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.