Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 -

Ως ανεξάρτητη δημοσιονομική αρχή θέλουν τον ESM οι Γερμανοί"Προαγωγή" σχεδιάζει να δώσει η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας στον ήδη πολύ σκληρό μηχανισμό στήριξης ESM,με τις ευλογίες προφανώς της γερμανκής κυβέρνησης.

 

Το ταμείο διάσωσης της Ευρωζώνης, που διοικείται από τους υπουργούς Οικονομικών της, θα πρέπει να καθορίζει τους όρους των μελλοντικών προγραμμάτων διάσωσης και να επιβάλλει τους δημοσιονομικούς κανόνες, αναλαμβάνοντας μέρος των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας.

Η Γερμανία επιδιώκει να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στα χρήματα που δαπανούνται για τη στήριξη των ασθενέστερων οικονομιών της Ευρώπης – ένα ευαίσθητο ζήτημα σε μια χώρα που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ταμείου, γνωστού ως Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

Η Bundesbank θα ήθελε ο ESM να αξιολογεί τις οικονομικές προοπτικές των χωρών που υποβάλλουν αίτημα διάσωσης και να εντοπίζει τις οικονομικές τους ανάγκες. "Η εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούσε επίσης να παρακολουθείται από τον ESM στο μέλλον", ανέφερε η Bundesbank στην έκθεση Ιουλίου. Η Bundesbank ανέφερε ότι ένας ενισχυμένος ESM θα μπορούσε επίσης να αναλάβει το ρόλο μιας "ανεξάρτητης δημοσιονομικής αρχής" για την ευρωζώνη, που να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων και τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες.