Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 -

O Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον ΟΗΕ - Τι συζητήθηκε (Φωτό)Από 6 έως 7 Ιουλίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε στη 2η Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ των Κρατών-Μελών, στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. 

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού κ. António Guterres, απευθύνθηκε στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και τόνισε την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης διάσκεψης.

Η διάσκεψη εξέτασε την πρόοδο επί των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της 1ης αντίστοιχης διάσκεψης έτους 2015, αναφορικά με τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις (Peacekeeping Operations) του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, η θεματολογία της διάσκεψης περιέλαβε:

  • Την εξελισσόμενη φύση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λόγω της διαφοροποιήσεως του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Την διάθεση των αναγκαίων δυνάμεων από τα κράτη-μέλη για την υποστήριξη τους.
  • Την θέση της γυναίκας σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις
 • Τις κρίσιμες παραμέτρους των ειρηνευτικών επιχειρήσεων (απαίτηση άμεσης ανάπτυξης επί του πεδίου, σχεδίαση-δομή και οργάνωση δυνάμεων, πληροφορίες, εκπαίδευση, πειθαρχία, δεξιότητες και αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων). 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στις επιμέρους τοποθετήσεις του στις θεματικές περιόδους της διάσκεψης, επισήμανε τα ακόλουθα:

  • Είναι προφανής η συμβολή των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ στην προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.
  • Το σύνθετο και εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να αναπτυχθούν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, καθιστά επιβεβλημένη την τυποποίηση των διαδικασιών ετοιμότητάς και λειτουργίας των συμμετεχόντων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της εντολής τους.
  • Η περαιτέρω συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά τους. Απαιτείται όμως η υιοθέτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των γυναικών σ΄ αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΝΑΠ ήδη αναπτύσσει εκπαιδευτικά προϊόντα προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Πρέπει να εξακολουθήσει η πολιτική μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα αυθαιρεσιών και παρενοχλήσεων τοπικού πληθυσμού από μέλη ειρηνευτικών αποστολών, με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων λογοδοσίας και ελέγχου των ενεχομένων σε αυτά.
 • Βασικές αρχές συνεργασίας, όπως η ακώλυτη κίνηση, ο συντονισμός, η επικοινωνία μεταξύ των δρώντων, η συναίνεση και η διαφάνεια πρέπει να διέπουν την υλοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην καλή υλοποίηση της σχετικής εντολής. 

Συνολικά συμμετείχαν Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ ή εκπρόσωποι τους από 101 κράτη παγκοσμίως. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους ομολόγους του, ενώ κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυ κ. Διονύσιο Καλαμβρέζο καθώς και με τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στον ΟΗΕ.