Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 -

Μείωση δαπανών κατά 3.031.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της ΒουλήςΚατά τρία εκατ. ευρώ είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2017, όπως εγκρίθηκε απόψε από την Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία. Καταψήφισε μόνον η ΧΑ, ενώ το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων δήλωσαν «παρών».

Με εγγεγραμμένες πιστώσεις ποσού 132.985.000 ευρώ, υπερκαλύπτεται ο στόχος που τέθηκε με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για το Κοινοβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του 2017 είναι μειωμένος κατά 3.031.000 ευρώ, σε σχέση με εκείνον του 2016, παρά την επιβάρυνση των δαπανών της Βουλής, αφ’ ενός από τη νέα εργοδοτική εισφορά για τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνονται στον υπό συγκρότηση από 1ης Ιανουαρίου 2017 Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, αφ’ ετέρου από την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας για συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας με προσωπικό από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ανέργους), καθώς και με γυναίκες που είναι θύματα βίας ή απασχολούνταν στα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν.

Η περιστολή των δαπανών, φέτος, πραγματοποιείται κυρίως με τη λύση της σύμβασης μίσθωσης κτιρίου και την μεταφορά των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο με χαμηλότερο μίσθωμα, την μείωση του μισθώματος, ήδη μισθωμένων κτιρίων, καθώς και στην παύση της συνεργασίας με ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας.

Μείωση των προβλεπόμενων δαπανών επιτυγχάνεται, επίσης, με τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βουλής, αλλά και με την χρησιμοποίηση υπηρεσιών παροχής λογισμικού που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Μειωμένες εξάλλου, προβλέπονται και οι δαπάνες για την λειτουργία της εκτυπωτικής μονάδας της Βουλής, καθώς το 2016 εκσυγχρονίστηκε ο εκδοτικός εξοπλισμός της.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης, μιλώντας στην συνεδρίαση της Ολομέλειας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα, αλλά και στην ευθύνη της Βουλής, μέσα στα δύσκολα χρόνια που περνά η χώρα μας, να στηρίζει και να αναδεικνύει το έργο των δημιουργικών και πνευματικών δυνάμεων της κοινωνίας, παράλληλα με τα πλούσια παραδείγματα αλληλεγγύης του λαού μας, με διαρκή στόχο να οικοδομείται και να διευρύνεται μια ανοιχτή, θετική σχέση μεταξύ Βουλής και κοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι από το 2009, έτος εμφάνισης της οικονομικής κρίσης, ο προϋπολογισμός της Βουλής όπως και οι τελικές δαπάνες της μειώνονται κάθε χρόνο.

Η εξοικονόμηση, όπως προκύπτει από την μελέτη των στοιχείων, εντοπίζεται κυρίως στο μέτωπο των μισθωμάτων για κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της Βουλής, για την επισκευή και τη συντήρησή τους ή και για συντήρηση - επισκευή «λοιπού εξοπλισμού». Στους σχετικούς με τις επισκευές κωδικούς, πάντως, σημειώνεται πως η μείωση «οφείλεται στην ένταξη μέρους των κτιριακών εργασιών στην Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων».

Την ίδια στιγμή καταγράφεται μείωση κατά 478.000 ευρώ στις πιστώσεις «Δαπάνες Καθαριότητας» με την αιτιολογία πως έπαυσε η συνεργασία με ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας». Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση των κονδυλίων που προορίζονται «για την κάλυψη θέσεων προσωπικού (καθαρίστριες).

Αυξήσεις εντοπίζονται στους κωδικούς που αφορούν τις αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικών και αορίστου χρόνου) κατά 1,1 εκατ. ευρώ, καθώς και την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία κατά 584.000 ευρώ, «οφειλόμενες στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου».

Σύμφωνα με επισυναπτόμενο στο κείμενο του προϋπολογισμού πίνακα, οι υπηρετούντες υπάλληλοι (στοιχεία 31/5/2016) αυξήθηκαν σε σύγκριση με ένα έτος πριν: Μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου, κατά 27 - από 1167 είναι 1194 υπάλληλοι. Μετακλητοί κατά 29 - από 1349 είναι 1401.

Τέλος, ως προς τις βουλευτικές αποζημιώσεις, εκτός από την κατά 100.000 μείωση των χρημάτων που προϋπολογίζεται να λάβουν για τη συμμετοχή τους στα θερινά τμήματα και τις Επιτροπές, ουδεμία μεταβολή υπάρχει.