Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 -

Εξτρα χαράτσι για εκατομμύρια φορολογούμενους μειώνει μισθούς και συντάξεις!Σημαντικά αυξημένα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα κληθούν να πληρώσουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ακόμη και οι πολίτες με πραγματικά ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι το εισοδηματικό όριο πάνω από το οποίο επιβάλλεται το συγκεκριμένο χαράτσι.

Ο λόγος είναι πό τι φέτος ισχύουν νέοι συντελεστές υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την εφαρμογή των οποίων προκύπτουν ποσά ετήσιου ατομικού εισοδήματος άνω των 17.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, δε υπάρχουν, και πάρα πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι, αν και απέκτησαν το 2016 χαμηλά πραγματικά εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ που είναι το όριο απαλλαγής ή κάτω από 17.000 ευρώ που είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο το ύψος της εισφοράς είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, θα υποχρεωθούν, εντούτοις να εμφανίσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματα πολύ πάνω από τα όρια αυτά για τις ακόλουθες αιτίες:

Λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης

Λόγω του συνυπολογισμού στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα όλων των ποσών που εισπράχθηκαν το 2016 από όλες σχεδόν τις πηγές ακόμη και εκείνων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με φόρο εισοδήματος ή απαλλάχθηκαν από το φόρο αυτό.

Λόγω της προσθήκης στο συνολικό εισόδημα και ορισμένων επιδομάτων που δίδονται για καθαρά κοινωνικούς σκοπούς και κανονικά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται «εισοδήματα».

Ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, κρύβει φέτος 4 ύπουλες παγίδες που αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν εκατομμύρια φορολογούμενοι.