Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 -

Ετσι θα βγείτε στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίαςΕξοδος στη σύνταξη από τα 55 ως 60 ετών με τα νέα όρια ηλικίας, αλλά και με αποχώρηση χωρίς όριο ηλικίας με μόνη προϋπόθεση τα έτη ασφάλισης, προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο τέσσερις κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις εξής προϋποθέσεις.

1. Την 35ετία έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη πριν από το 1983.

2. Την 20ετία έως το 2010. Αφορά σε τρίτεκνες μητέρες, που προσλήφθηκαν έως το 1992.

3. Τα 24,5 έτη ή τα 27,5 έτη έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε παλιές ασφαλισμένες (μέχρι το 1982) που είχαν και ανήλικο παιδί στη 15ετία.

4. Τα 37 έτη έως τον Αύγουστο του 2015. Αφορά σε άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι το 1992. Στα 37 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, καθώς και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε Ταμεία εκτός Δημοσίου.

Ενας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων ανήκει σε μία από τις παραπάνω 4 κατηγορίες και έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για «άμεση» συνταξιοδότηση, χωρίς να επηρεάζονται από κανένα όριο ηλικίας!

Από τους προσληφθέντες μετά το 1983 που βγαίνουν με 37ετία, ο νόμος δίδει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με όριο ηλικίας που ξεκινά από 55 ετών και 11 μήνες, εφόσον τα 37 χρόνια τα συμπληρώνουν από 19/8/2015 και μετά.

Οσοι αποχωρούν τώρα θα έχουν μεν περικοπές, αλλά μπορεί να γλιτώσουν μεγαλύτερο ψαλίδι αν φύγουν αργότερα.

• Ασφαλισμένος ΠΕ κατηγορίας με 35 έτη και μέσο όρο αποδοχών 1.783 ευρώ από το 2002 έως το 2016 θα πάρει σύνταξη 987 ευρώ.

• Αν μείνει έως το 2020 που θα έχει 38 χρόνια και ανέβει ο μέσος όρος αποδοχών στα 1.850 ευρώ, τότε θα πάρει 1.106 ευρώ σύνταξη μικτά.

• Αν μείνει ίδιος ο μέσος όρος αποδοχών (1.783 ευρώ σε περίπτωση μείωσης μισθών στο Δημόσιο), τότε η σύνταξη για τα 38 έτη βγαίνει στα 1.080 ευρώ μικτά.

Ποιοι βγαίνουν και πότε στη σύνταξη

1. Εξοδος από 55,11 ετών με 37 έτη.

Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια τον Δεκέμβριο του 2015 και ηλικία 55 ετών θα συνταξιοδοτηθεί όταν κλείσει τα 55 και 11 μήνες. Αν έχει την 37ετία το 2018, θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 58,5 ετών.

2. Οι ηλικίες για έξοδο με 35ετία.

• Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία μέχρι 18/8/2015 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας. Η 35ετία συμπληρώνεται και με στρατιωτική θητεία, ακόμη και αν αναγνωριστεί σήμερα. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει σήμερα 35,5 έτη και είχε 33,5 πριν από τις 19/8/2015 μπορεί να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία και να συμπληρώσει τα 35 έτη πριν από τις 19/8/2015, οπότε θεμελιώνει την έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Αν όμως η 35ετία συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, τότε θα βγει με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει και τα 58. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2017, θα πάρει σύνταξη στα 59,5, αλλά, για να πιάσει το όριο αυτό, θα πρέπει να είναι και 58 ετών το 2017. Αν κλείνει τα 58 το 2019, το όριο συνταξιοδότησης αλλάζει και γίνεται 60,5. Το όριο ηλικίας δηλαδή καθορίζεται ανάλογα με τη χρονιά που συμπληρώνονται η 35ετία και το 58ο έτος του ασφαλισμένου (σ.σ.: σύμφωνα με την εγκύκλιο 920 της 7/1/2016 του Γενικού Λογιστηρίου).

• Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία έως το 2010. Αποχωρούν στα 58, εφόσον έχουν συμπληρωμένες την 35ετία και την ηλικία των 58 ετών μέχρι 18/8/2015. Αν κλείνουν τα 58 ή τα 35 έτη από 19/8/2015, αλλάζει το όριο ηλικίας. Μια γυναίκα που έχει τα 58 το 2015, αλλά τα 35 έτη τα συμπληρώνει το 2018, θα βγει στη σύνταξη στα 60. Θα πάει δηλαδή με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που θα έχει και τα 35 και τα 58.

• Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 θα πρέπει να έχουν 36 έτη για να πάρουν σύνταξη και να έχουν κλείσει το 58ο έτος. Για τα 36 έτη συνυπολογίζονται και μέχρι 4 πλασματικά έτη (σπουδές, θητεία, γονική άδεια, ασθένεια), ενώ αναγνωρίζεται επιπλέον και ο χρόνος λόγω τέκνων (1 έτος για ένα παιδί, 3 έτη για δύο παιδιά και 5 έτη για τρία και άνω παιδιά). Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει 36 έτη το 2021, αλλά κλείνει τα 58 το 2018, θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας του 2021 που είναι 61,5 ετών. Αν κάνει εξαγορά τριών πλασματικών ετών, θα έχει τα 36 χρόνια το 2018 που θα είναι και 58 και θα βγει στα 60.

• Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 χρειάζονται συνολικά 37 έτη και συμπληρωμένο το 59ο έτος για να καθοριστεί η ηλικία της συνταξιοδότησής τους. Στα 37 έτη προσμετρούνται με εξαγορά έως 5 πλασματικά έτη (σπουδές, θητεία, γονική άδεια ασθένεια) και επιπλέον 1 έως 5 έτη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2019 (με πλασματικά) με συμπληρωμένο και το 59ο έτος θα πάρει σύνταξη στα 60,11. Αν όμως κλείνει τα 59 το 2022, θα βγει στα 62 και θα πρέπει να έχει και 40 χρόνια για να πάρει σύνταξη.

Από τα 55 στη σύνταξη γονείς με ανήλικο ή τρία παιδιά

Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010 αποχωρούν με όριο το 50ό έτος, εφόσον το συμπλήρωσαν έως τις 18/8/2015. Οσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 έως 58,5 ετών.

Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία στα έτη 2011 και 2012 αποχωρούν με όριο το 52ο έτος και το 55ο έτος αντίστοιχα, εφόσον συμπλήρωσαν τα 52 ή 55 έως τις 18/8/2015. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017, αποχωρούν σε ηλικίες από 55 έως 59,5 ετών. Οσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 έως το 2022, βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 έως 67 ετών.

Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο, δηλαδή στα 52 και στα 55, αν τα συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015. Οσοι όμως συμπληρώνουν τα 52 ή τα 55 από 19/8/2015 και μετά ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας. Δηλαδή με ηλικία 52 ετών το 2016 σύνταξη στα 56,9 μήνες, με ηλικία 55 ετών το 2016 σύνταξη στα 58.

Από τα 56,6 και 60,11 η έξοδος για εκπαιδευτικούς

Οσοι διορίστηκαν πριν από το 1983 και έχουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με συνολικό χρόνο 30 έτη και αφού κλείσουν το 55ο έτος. Αν η ηλικία των 55 ετών ή τα 30 έτη συμπληρωθούν μετά τις 18/8/2015, βγαίνουν στη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, δάσκαλος 55 ετών το 2018 με 30ετία θα πάρει σύνταξη στα 61.

Οσοι διορίστηκαν μετά την 1η/1/1983 και έχουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με 30 έτη συνολικά και αφού κλείσουν τα 60. Αν το 60ό έτος συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, η ηλικία συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60,11 για το 2015, στα 61,9 για το 2016, στα 62,8 για το 2017 κ.ο.κ. Μπορούν όμως να αποχωρήσουν και με 35ετία με το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τα 58.

Οσοι συμπληρώνουν τα 25 έτη από το 2011 και μετά (ανεξάρτητα από το αν διορίστηκαν στην εκπαίδευση πριν ή μετά το 1983) συνταξιοδοτούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα έχουν 36 ή 37 ή 40 έτη και ανάλογα με το αν έχουν ανήλικο παιδί για να αποχωρήσουν με τα όρια ηλικίας των γονέων δημοσίων υπαλλήλων.

1. Μέσος όρος από το 2002 έως το 2016 χωρίς επίδομα θέσης (με εκτίμηση υπηρεσιών βάσει μεταβολών μισθολογικών κλιμακίων).

2. Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη (μικτά ποσά προ φόρου και εισφοράς ασθένειας).