Σάββατο 20 Απριλίου 2024 -

Εφιαλτικό σενάριο για αφορολόγητο 5.000 - 5.526 ευρώ με συντελεστή από το 22% στο 19%!Περικοπή της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ κατά 50% και ταυτόχρονη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 19% προβλέπει το επικρατέστερο σενάριο αλλαγών στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών, που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, για να ικανοποιήσει τους δανειστές και να πάρει το "πράσινο φως" για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν στη μείωση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών από τα 8.636 στα 5.000 ευρώ.

Βάσει του ιδίου σεναρίου τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες με προστατευόμενα τέκνα θα μειωθούν από τα επίπεδα των 8.836 - 9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.132 έως 5.526 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων που βρίσκονται πάνω από τα αφορολόγητα όρια θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα είναι μια αναδιανομή φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος των πολύ χαμηλών και χαμηλών εισοδημάτων και υπέρ των μεσαίων και των υψηλών εισοδημάτων, εντελώς αντίθετη από την λογική που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ένα "αριστερό" κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα με τη μείωση των αφορολογήτων ορίων στα επίπεδα των 5.000-5.526 ευρώ θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος ακόμη και μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που δηλώνουν πενιχρά ετήσια εισοδήματα κάτω από τα όρια των 5.000-5.526 ευρώ.

Κι αυτό διότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα φορολογούνται με βάση τα πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα που θα δηλώνουν αλλά με βάση πολύ πιο υψηλά τεκμαρτά εισοδήματα, ανώτερα των 5.000-5.526 ευρώ, τα οποία θα τους προσδιορίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια στα οποία μένουν και τα ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία κατέχουν!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην περικοπή της ετήσιας έκπτωσης φόρου κατά 50% για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες!

Ταυτόχρονα δε, μελετά να προχωρήσει και στη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή, ο οποίος ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, από το 22% στο 19%.

Συγκεκριμένα:

1) Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες δεν βαρύνονται με ανήλικα τέκνα ή με ενήλικα σπουδάζοντα ή στρατευμένα τέκνα, η ισχύουσα σήμερα έκπτωση φόρου των 1.900 ευρώ, η οποία βάσει του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 22% ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ (1.900 ευρώ : 22% = 8.636 ευρώ), θα μειωθεί στα 950 ευρώ και με βάση το νέο ελάχιστο συντελεστή 19% θα ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ (950 ευρώ : 19% = 5.000 ευρώ).

2) Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με 1 ανήλικο τέκνα ή με 1 ενήλικο σπουδάζον ή στρατευμένο τέκνο, η ισχύουσα σήμερα έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ, η οποία βάσει του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 22% ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.864 ευρώ (1.950 ευρώ : 22% = 8.864 ευρώ), θα μειωθεί στα 975 ευρώ και με βάση το νέο ελάχιστο συντελεστή 19% θα ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 5.132 ευρώ (975 ευρώ : 19% = 5.132 ευρώ).

3) Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με 2 ανήλικα τέκνα ή με 2 ενήλικα σπουδάζοντα ή στρατευμένα τέκνα, η ισχύουσα σήμερα έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ, η οποία βάσει του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 22% ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.091 ευρώ (2.000 ευρώ : 22% = 9.091 ευρώ), θα μειωθεί στα 1.000 ευρώ και με βάση το νέο ελάχιστο συντελεστή 19% θα ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 5.263 ευρώ (1.000 ευρώ : 19% = 5.263 ευρώ).

4) Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με 3 ή περισσότερα ανήλικα ή ενήλικα σπουδάζοντα ή στρατευμένα τέκνα, η ισχύουσα σήμερα έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, η οποία βάσει του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 22% ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ (2.100 ευρώ : 22% = 9.545 ευρώ), θα μειωθεί στα 1.050 ευρώ και με βάση το νέο ελάχιστο συντελεστή 19% θα ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 5.526 ευρώ (1.050 ευρώ : 19% = 5.526 ευρώ).

Στην υπόλοιπη φορολογική κλίμακα, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος 29% για το κλιμάκιο από 20.001 - 30.000 ευρώ, 37% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 45% για το κλιμάκιο πάνω από τα 40.000 ευρώ θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή θα περιοριστούν στα επίπεδα του 26%, του 34% και του 42% αντίστοιχα.

Με τις αλλαγές αυτές θα επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα ή υποχρέωνονται να εμφανίσουν τεκμαρτά εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους από 90 έως και 750 ευρώ το χρόνο.

β) Όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα ή υποχρεώνονται να εμφανίσουν τεκμαρτά εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους έως και 450 ευρώ το χρόνο.

γ) Όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες δηλώνουν πάνω από 40.000 ευρώ θα έχουν οφέλη, καθώς τα ετήσια φόρου εισοδήματος που θα προκύπτουν θα είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με την ισχύουσα σήμερα φορολογική κλίμακα.

Οι παραπάνω αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών εξετάζεται να ισχύσουν από το 2019.

Δεν αποκλείεται ωστόσο, να εφαρμοστούν σταδιακά, σε 2 δόσεις, μία το 2018 και μία το 2019. Τυχόν έναρξη της μείωσης του αφορολογήτου ένα χρόνο νωρίτερα εξετάζεται ως εναλλακτικό σενάριο με σκοπό την κάλυψη του δημοσιονομικού "κενού" των 500 εκατ. ευρώ που έχουν εντοπίσει οι δανειστές για το 2018.

Από το 2018 αναμένεται να ισχύσουν και οι ήδη συμφωνηθείσες μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών περικοπές στις φοροαπαλλαγές των μισθωτών και των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του 2018 και των επόμενων ετών έχει ήδη συμφωνηθεί η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% επί της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις, καθώς επίσης και η κατάργηση της έκπτωσης μέρους της ετήσιας δαπάνης για ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και φάρμακα από τον φόρο εισοδήματος.

Η κυβέρνηση επιθυμεί πάντως να νομοθετήσει ταυτόχρονα με τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και τις περικοπές των φοροαπαλλαγών ορισμένα μέτρα αντιστάθμισης των δυσμενών επιπτώσεων που θα έχουν οι αλλαγές αυτές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τα μέτρα που θα επιδιωχθεί να "περάσουν" στην τελική συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης προβλέπουν:

* Μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατα 35% – 40% και συνολικό επανασχεδιασμό του φόρου με επαναφορά του Φ.Μ.Α.Π. ώστε η μείωση να στοχεύει στα χαμηλά εισοδήματα. * Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο) κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το 13% στο 6%.

• Μείωση του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών (τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, βαπόρια) κατα 11 μονάδες, από το 24% στο 13%.

• Μείωση του ΦΠΑ των βασικών συσκευασμένων και μεταποιημένων ειδών διατροφής και της εστίασης κατά 11 μονάδες, από το 24% στο 13%.

Τα μέτρα αυτά, ωστόσο, είναι απλώς προτεινόμενα από την ελληνική πλευρά, δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτά από τους δανειστές αλλά θα πρέπει πρώτα να υποβληθούν στα τεχνικά κλιμάκια των "θεσμών", να ελεγχθούν για να εγκριθούν και να συμφωνηθούν!

Θα εφαρμοστούν δε - αν τελικά εγκριθούν - από το 2019 ή από το 2020 και μετά (δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί), μόνο εφόσον η Ελλάδα πετύχει να ξεπεράσει το 2018 ή το 2019 τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ! Κυβερνητικές πηγές επέμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ότι τόσο τα επαχθή μέτρα, τα λεγόμενα και "προληπτικά", όσο και τα "αντισταθμιστικά" θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα!