Τρίτη 21 Μαΐου 2024 -

Καλά νέα για το έμφραγμα και την αθηροσκλήρυνση


Η Novartis ανακοίνωσε πολύ σημαντικά αποτελέσματα από την παγκόσμια μελέτη Φάσης III CANTOS, η οποία διερευνά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του ACZ885 (κανακινουμάμπη) σε συνδυασμό με την τυπική θεραπεία σε ανθρώπους με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση. Με περισσότερους από 10.000 ασθενείς να έχουν συμμετάσχει στη μελέτη στην πάροδο των τελευταίων έξι ετών, η CANTOS είναι μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες κλινικές δοκιμές στην ιστορία της Novartis.
 

Η μελέτη CANTOS πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, αποδεικνύοντας ότι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τυπική θεραπεία, το ACZ885 μειώνει των κίνδυνο μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), συνδυασμό καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση. Τα πλήρη δεδομένα από τη μελέτη θα υποβληθούν για παρουσίαση σε ένα ιατρικό συνέδριο και κατόπιν σε ιατρικό περιοδικό με κριτές.

«Παρά την τρέχουσα θεραπεία, περίπου 25 τοις εκατό των ανθρώπων που έχουν επιβιώσει από έμφραγμα του μυοκαρδίου θα εμφανίσουν ένα άλλο καρδιαγγειακό συμβάν εντός πέντε ετών, κάτι που καθιστά την έκβαση της μελέτης CANTOS μια υποσχόμενη νέα εξέλιξη για τους ασθενείς», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Το ACZ885 είναι ο πρώτος και ο μόνος υπό έρευνα παράγοντας που έχει δείξει ότι η επιλεκτική στόχευση της φλεγμονής μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η προτεραιότητά μας τώρα είναι να αναλύσουμε σε βάθος αυτά τα σημαντικά δεδομένα και να συζητήσουμε για αυτά με τις ρυθμιστικές αρχές».

Έμφραγμα του μυοκαρδίου παθαίνουν περίπου 580.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην EΕ-5 και 750.000 άνθρωποι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έλαβαν χώρα 7,29 εκατομμύρια εμφράγματα του μυοκαρδίου παγκοσμίως. Παρά την τυπική θεραπεία, οι άνθρωποι που έχουν υποστεί προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν ένα άλλο συμβάν ή να αποβιώσουν, και έχει αποδειχθεί ότι σε περίπου 4 στους 10 ανθρώπους, αυτός ο κίνδυνος συνδέεται απευθείας με την αυξημένη φλεγμονή που σχετίζεται με την αθηροσκλήρωση. Τα υποτροπιάζοντα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα στους ασθενείς με φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής, ενώ επί του παρόντος αποτελούν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με την CANTOS

Η μελέτη Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS) (NCT01327846) είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, καθοδηγούμενη από συμβάντα μελέτη Φάσης III, η οποία έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των τριμηνιαίων υποδόριων εγχύσεων ACZ885 (είναι γνωστό και ως κανακινουμάμπη) σε συνδυασμό με την τυπική θεραπεία στην πρόληψη των υποτροπιαζόντων καρδιαγγειακών συμβάντων μεταξύ 10.061 ανθρώπων με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου και με υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (hsCRP) σε επίπεδα ≥2mg/L. Η μελέτη αξιολόγησε τρεις διαφορετικές δόσεις του ACZ885 έναντι του εικονικού φαρμάκου. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν ο χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση μείζονος ανεπιθύμητου καρδιαγγειακού συμβάντος (MACE), συνδυασμού καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου. Κάποια από τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση του σύνθετου καρδιαγγειακού καταληκτικού σημείου, το οποίο αποτελούνταν από τον καρδιαγγειακό θάνατο, το μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου και το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, και η νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη που απαιτεί μη προγραμματισμένη επαναγγείωση· ο χρόνος έως τη νέα εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 σε ανθρώπους με προδιαβήτη κατά την τυχαιοποίηση ο χρόνος έως την εμφάνιση μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου ή θνησιμότητας ανεξαρτήτως αιτίας και ο χρόνος έως τη θνησιμότητα ανεξαρτήτως αιτίας. Ο διάμεσος χρόνος μετέπειτα παρακολούθησης ήταν 3,8 έτη. Η μελέτη διήρκεσε περίπου έξι έτη.

Σχετικά με το έμφραγμα του μυοκαρδίου και την φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση

Έμφραγμα του μυοκαρδίου παθαίνουν περίπου 580.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην EΕ-5 και 750.000 άνθρωποι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έλαβαν χώρα 7,29 εκατομμύρια εμφράγματα του μυοκαρδίου παγκοσμίως. Παρά την τυπική θεραπεία, οι άνθρωποι που έχουν υποστεί προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου διατρέχουν υψηλότερο συνεχή κίνδυνο εμφάνισης δευτερευόντων μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), ενός συνδυασμού καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου. Έχει αποδειχθεί ότι σε περίπου 4 στους 10 ανθρώπους, αυτός ο κίνδυνος συνδέεται απευθείας με την αυξημένη φλεγμονή που σχετίζεται με τη φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση, όπως μετράται με το επίπεδο ≥ 2mg/L1 του βιοδείκτη της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hsCRP). Τα υποτροπιάζοντα MACE στους ασθενείς με φλεγμονώδη αθηροσκλήρωση σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής, ενώ επί του παρόντος αποτελούν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το ACZ885

Το ΑCZ885 (κανακινουμάμπη) είναι ένα εκλεκτικό, υψηλής συγγένειας, πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την IL-1β, μια κυτταροκίνη-κλειδί στο μονοπάτι της φλεγμονής που είναι γνωστό ότι καθοδηγεί τη συνεχή εξέλιξη της φλεγμονώδους αθηροσκλήρωσης. Το ΑCZ885 δρα μέσω του αποκλεισμού της δράσης της IL-1β για ένα διατηρούμενο χρονικό διάστημα, αναστέλλοντας έτσι τη φλεγμονή που προκαλείται από την υπερπαραγωγή της. Το ACZ885 είναι ο πρώτος και ο μόνος παράγοντας που έχει δείξει ότι η επιλεκτική στόχευση της φλεγμονής μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου στο παρελθόν και έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό φλεγμονώδες φορτίο.