Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 -

Τα φώτα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων