Σάββατο 20 Απριλίου 2024 -

ΔΟΛ: "Οξυγόνο" για Νέα και Βήμα με δικαστική απόφαση"Σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία" τίθεται με δικαστική απόφαση ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση των ιστορικών εφημερίδων "ΤΑ ΝΕΑ" και "ΤΟ ΒΗΜΑ".

Με τη δικαστική απόφαση ορίζεται ως ειδικός διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη» (ΔΟΛ) η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων Grant Thorton και η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης.

Τι προβλέπει η απόφαση
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πολυσέλιδη απόφαση της δικαστού Νεκταρίας Ξελυσσακτή, η οποία εκδίκασε την αίτηση των τραπεζών για καθεστώς του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής διαχειρίσης κρίνεται ότι:

---> η διατήρηση σε λειτουργία της επιχείρησης του ΔΟΛ, μετά την υπαγωγή της στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια, αλλά υποχρέωσή του ειδικού διαχειριστή.

---> η χρηματοδότηση των εξόδων υπαγωγής του ΔΟΛ στην διαδικασία τγς διαχείρισης εν λειτουργία αποτελεί έργο του διαχειριστή, μετά το διορισμό του, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για τη διατήρηση της Επιχείρησης σε λειτουργία και για την κάλυψη των λοιπών εξόδων, συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της απόφασης που διατάσσει την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία.