Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 -

Τα παράθυρα για σύνταξη από 57,8 ως 60 ετών σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Ταμεία ΤύπουΈξοδο στη σύνταξη με 12 διαφορετικές διατάξεις κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και μάλιστα όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 και έχουν 37 έτη μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας 57,8 ετών φέτος, 58,5 ετών το 2018 και 59,5 ετών αν έχουν τα 37 έτη το 2019.

Οι διατάξεις ισχύουν ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης και το έτος που συμπληρώνονται τα 25 ή τα 35, 36 και 37 έτη.

Πρόσληψη πριν από το 1983:

1. Με 35 έτη (άνδρες και γυναίκες) από 19/8/2015 και μετά βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν και το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2017, σύνταξη στα 59,6, με 35ετία το 2018, σύνταξη στα 60 και με 35ετία το 2022, σύνταξη στα 62, αλλά με 40 έτη συνολικό χρόνο ασφάλισης.

2. Γυναίκες με 25ετία ως το 2010: Βγαίνουν με πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55. Αν η ηλικία των 55 συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, τότε τα όρια ηλικίας για μειωμένη ανεβαίνουν στα 56,6, 58,9 και στα 62 για όσες κλείσουν το 55ο έτος από το 2019 και μετά. Για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος. Για παράδειγμα, με το 60ό έτος συμπληρωμένο το 2017, σύνταξη στα 62,8. Με το 60ό έτος το 2018, σύνταξη στα 63,6.

3. Ανδρες με 25ετία ως το 2010: Στα 60 μειωμένη και στα 65 πλήρη, εφόσον μέχρι 18/8/2015 έχουν την απαιτούμενη ηλικία. Αν τα 60 ή 65 συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ανεβαίνει στα 62 από το 2017, ενώ για την πλήρη τα 65 πάνε σταδιακά στα 67 από το 2022 και μετά.

4. Γυναίκες με ανήλικο παιδί στη 15ετία: Βγαίνουν μόλις συμπληρώσουν 24,6 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Οι περισσότερες αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρούν οποτεδήποτε.
Πρόσληψη μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010:

5. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και συνολικό χρόνο 37 έτη από 19/8/2015 και μετά, έχουν όριο ηλικίας που καθορίζεται από το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Με 37 έτη το 2019 και συμπληρωμένο το 55ο έτος, το όριο συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών. Το 2020 είναι 60,2 ετών και από το 2022 πάει στα 62.

6. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και συνολικά 35 στην έξοδο: Το όριο συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που έχουν συμπληρώσει και την ηλικία των 58 και τα 35 χρόνια ασφάλισης. Για παράδειγμα, με 35 χρόνια το 2016, αλλά με ηλικία 58 το 2017, θα πάρουν σύνταξη στα 59,6, που είναι το όριο που ισχύει για το 58ο έτος το 2017.

7. Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010: Αποχωρούν από τα 55 εφόσον κλείνουν το 50ό έτος από 19/8 μέχρι 31/12/2015. Με το 50ό έτος συμπληρωμένο το 2016, σύνταξη στα 56,9, για το 2017, σύνταξη στα 58,5 για το 2018, σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ.

Πρόσληψη μετά το 1983 με 25ετία το 2011 και το 2012:

8. Με 25ετία το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος και χρειάζονται συνολικά 36 έτη για τη συνταξιοδότηση. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από 19/8/2015. Στα 36 έτη συνυπολογίζονται μέχρι 4 πλασματικά και επιπλέον 1 έτος για ένα παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και κάθε επόμενο αλλά ο πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. Ασφαλισμένος που κλείνει τα 58 το 2016, αλλά θα έχει τα 36 έτη το 2021, μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια από σπουδές, στρατό κ.λπ. συν 1 έτος λόγω παιδιού και έτσι να συμπληρώσει τα 36 το 2016, οπότε συνταξιοδοτείται μόλις γίνει 59 ετών.

9. Με 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν το 59ο έτος με 37 έτη συνολικά. Το όριο ηλικίας από τις 19/8 και μετά αυξάνεται και καθορίζεται όταν οι ασφαλισμένοι έχουν και τα 59 και τα 37 έτη. Ασφαλισμένος που έχει 34 έτη το 2019 και γίνεται 59 ετών μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη ώστε να συμπληρώσει τα 37 και να κλειδώσει σύνταξη στα 60,11.

10. Με 25ετία το 2011 υπάρχει μειωμένη και πλήρης σύνταξη. Το όριο ηλικίας είναι το 56ο έτος για άνδρες και γυναίκες και αυξάνεται από 19/8/2015 και μετά. Οι ασφαλισμένοι που έκλεισαν τα 56 ως 31/12/2015 θα πάρουν μειωμένη στα 57,5 ή στα 58,9 αν είναι 56 το 2016, στα 60,2 αν κλείνουν τα 56 το 2017, στα 61,6 αν κλείνουν τα 56 το 2018 και στα 62 από το 2019 και μετά. Για πλήρη σύνταξη τα όρια καθορίζονται από τη χρονιά που θα γίνουν 61 ετών.

11. Με 25ετία το 2012, τα όρια ηλικίας για μειωμένη και πλήρη σύνταξη είναι 58 και 63 ετών, αντίστοιχα και αυξάνονται από 19/8/2015 και μετά. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 31 έτη το 2017 και ηλικία 58 ετών μπορεί να πάρει μειωμένη στα 61,5. Εχει όμως εναλλακτική να συμπληρώσει 37 έτη αναγνωρίζοντας 6 χρόνια και να αποχωρήσει στα 60,6.

12. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017, αποχωρούν σε ηλικίες από 55 ως 59,5 ετών. Ενώ όσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 ως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.

Τα όρια ηλικίας με ένσημα σε ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών

Στα πρώην Ειδικά Ταμεία προβλέπεται η έξοδος με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 25ετία και με 35ετία.
Οσοι δεν έχουν 25ετία βγαίνουν μόνο στα 67 με πλήρη.

Για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 σε ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών ισχύουν τα εξής:

1. Γυναίκες με 25ετία και ηλικία 55 ετών μέχρι το 2012 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη από τα 56 και τα 57 εφόσον έχουν 25 χρόνια εργασίας και 500 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Οσες έκλεισαν τα 55 μέχρι το 2010 και είχαν 25ετία παίρνουν και πλήρη σύνταξη από τα 60. Οι γυναίκες που έκλεισαν τα 55 από το 2013 και μετά παίρνουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67, εκτός αν στα 62 έχουν 40 χρόνια, οπότε βγαίνουν με πλήρη σύνταξη.

2. Μητέρες με ανήλικο τέκνο ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη εφόσον στην ανηλικότητα του παιδιού είχαν και 25 χρόνια ασφάλισης. Οσες πιάνουν τις ηλικίες από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που κλείνει τα 52 το 2016, βγαίνει στα 56,9 με πλήρη σύνταξη. Με ηλικία 52 το 2017 θα βγει στα 58,5 ή στα 60 αν πιάνει τα 52 το 2018.

3. Ανδρες-γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1983 βγαίνουν μόλις συμπληρώσουν 35ετία. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει από 58,6 ετών για όσους συμπλήρωσαν 35ετία από 19/8 μέχρι 31/12/2015 και αυξάνεται ένα εξάμηνο κατ’ έτος. Με 35ετία το 2016, σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017, σύνταξη στα 59,6, με 35τία το 2018, σύνταξη στα 60 κ.ο.κ.

4. Υπάλληλοι με πρόσληψη από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 θα πρέπει να έχουν 35ετία ως το 2012 για να αποφύγουν την έξοδο στα 62 με 40 χρόνια. Αναγνωρίζονται με εξαγορά 4 έτη (31+4=35) για το 2011, 5 έτη (30+5=35) για το 2012 και μόνο ο στρατός για 35ετία ως το 2010.

5. Ανδρες με 25ετία ως το 2012 αποχωρούν με μειωμένη, με αρχικό όριο το 60ό έτος. Αν η ηλικία των 60 ετών συμπληρωθεί από 19/8/2015 και μετά, τότε το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60,11 το 2015, στα 61,9 το 2016 και στα 62 από το 2017 και μετά. Η έξοδος για πλήρη σύνταξη είναι στα 67, εκτός αν συμπληρώσουν 40 χρόνια για να αποχωρήσουν από τα 62.

Τι ισχύει στα Ταμεία Τύπου για άνδρες και γυναίκες

Ορια ηλικίας πολλών ταχυτήτων ισχύουν για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πριν από το 1993.

• Οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΣΠΕΑΘ μπορούν να βγουν στη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν τα 15 έτη μέχρι το 2012 με ανήλικο παιδί. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 50ό έτος, ενώ τα έτη 2011 και 2012 τα όρια είναι από 52 ως 55 ετών και αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές μετά τις 19/8/2015, τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνονται (βλ. σχετικό πίνακα μητέρων). Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που είχε ανήλικο το 2010 αλλά πιάνει τα 50 το 2017, θα βγει στη σύνταξη όταν γίνει 58,5 ετών.

• Οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΤΤΑ βγαίνουν στη σύνταξη με τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μητέρες στο ΙΚΑ, δηλαδή με ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ως το 2012. Για παράδειγμα, με 5.500 ημέρες στο ΤΑΤΤΑ το 2011 και ανήλικο παιδί το όριο ηλικίας είναι 57 ετών. Αν η ασφαλισμένη έκλεισε τα 57 μετά τις 19/8/2015, θα πάρει πλήρη σε ηλικία 58,3 ετών. Αν κλείνει τα 57 το 2017, το όριο ανεβαίνει στα 60,9, αν κλείνει τα 57 το 2018, θα βγει στα 62 κ.ο.κ.

• Για τις γυναίκες χωρίς ανήλικο στα Ταμεία Τύπου και εργαζόμενες στα πρακτορεία διανομής Τύπου τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία των 55 ετών και θεμελιώνουν δικαίωμα όταν συμπληρώσουν 20ετία (Ταμεία Τύπου) ή 25ετία (πρακτορεία Τύπου). Κερδισμένες είναι μόνον όσες έκλεισαν τα 55 μέχρι το 2012 καθώς αποχωρούν στα 56 και στα 57 αφού συμπληρώσουν και την 20ετία ή την 25ετία. Αν το 55ο έτος συμπληρωθεί μετά το 2013, η έξοδος για πλήρη πάει στα 67 με τα νέα όρια ηλικίας.

• Ανδρες με 25ετία στο ΤΣΠΕΑΘ ως το 2012 θα έπρεπε να είχαν κλείσει και τα 60 ως την ίδια χρονιά για να πάρουν πλήρη σύνταξη. Αν έχουν τα 25 έτη, αλλά κλείνουν τα 60 μετά την 1/1/2013, παίρνουν μόνο πλήρη σύνταξη στα 67. Μειωμένη δεν προβλέπεται.

• Ανδρες με ένσημα πριν από το 1983 και ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ (είτε πριν είτε μετά το 1983) βγαίνουν με 35ετία και με το όριο ηλικίας που θα ισχύει για την ηλικία των 58. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2018 και ηλικία 57 ετών θα βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει το 2018 για το 58ο έτος και είναι το 60ό έτος.

Πηγή κειμένου: 

Ελεύθερος Τύπος