Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 -

Στην τελική ευθεία η επένδυση των 8 δισ. στο Ελληνικό - 915 εκατομμύρια στα ταμεία του ελληνικού κράτουςΣτην Βουλή κατατέθηκε η σύμβαση παραχώρησης της Ελληνικό ΑΕ στην εταιρεία Lamda Development και σύμφωνα με πληροφορίες θα εισαχθεί άμεσα για επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές ώστε να ψηφιστεί έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το κείμενο «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων» η εταιρεία θα καταβάλλει ποσό 915 εκατ. ευρώ εκ των οποίων άμεσα τα 300 εκατ. ευρώ.

Επίσης θα υλοποιήσει επένδυση ύψους 4,6 δις ευρώ κατά την πενταετή περίοδο χρηματοδότησης.

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο εδώ

Επένδυση 8 δισ. ευρώ με 90.000 θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2016) η αξιοποίηση του ακινήτου του Ελληνικού αναμένεται να έχει μια μακροπρόθεσμη θετική επίπτωση στην καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία 75.000 θέσεων εργασίας από την κατασκευή και λειτουργία των έργων στο ακίνητο, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης και 15.000 επιπλέον θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, ενώ ο πραγματικός μισθός, ανά απασχολούμενο μισθωτό, θα εμφανίσει σταθερή άνοδο σε όλη την περίοδο ανάπτυξης του Ακινήτου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αποφεύγεται η απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας καθώς και μια υποχώρηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος («ΑΕΠ») της τάξεως του 0,2%, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θα έπρεπε να ληφθούν για να υποκαταστήσουν το δημοσιονομικό όφελος από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε..

Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι η συμβολή της ανάπτυξης του ακινήτου στο ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης, αναμένεται το 2041 (έτος ολοκλήρωσης της 25ετούς επένδυσης) να φθάσει στο +1,7% και επιπλέον 0,6% αύξηση θα σημειωθεί ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Σύστημα (βλ. Διάγραμμα 1). Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο τέλος της επενδυτικής περιόδου (το έτος 2041) το ΑΕΠ αναμένεται να είναι κατά 7,42 δισεκ. ευρώ (+2.4%) υψηλότερο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Άμεσα οφέλη θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για την αξιοποίηση της περιοχής, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από την άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πλούτου που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της μελέτης αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισ. ευρώ.

Τέλος, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση, ενώ θα εξοικονομήσει και τις ετήσιες δαπάνες για τόκους λόγω της σχετικής απομείωσης του δημόσιου χρέους.

Τα έμμεσα οφέλη

«Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο, ενόψει του γεγονότος ότι το τίμημα που θα εισπραχθεί δυνάμει της σύμβασης θα συμβάλει στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, εξίσου σημαντικά αναμένεται να είναι και τα έμμεσα οφέλη, δεδομένου ότι στοιχείο της συναλλαγής είναι η αναβάθμιση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εντός του οποίου αναμένεται να επενδυθούν αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς τη δέσμευση δημόσιων πόρων», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο αγοραστής θα προχωρήσει στη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου εκτάσεως τουλάχιστον 2.000 στρεμμάτων που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα παγκοσμίως (ενδεικτικά το Hyde Park του Λονδίνου έχει έκταση 1.420 στρέμματα) και θα χαρακτηρίζεται από βλάστηση που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και τη χλωρίδα της Αττικής. Σημειώνεται ότι εκ του νόμου οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου. Ο χώρος προβλέπεται να είναι προσβάσιμος στο κοινό χωρίς περιορισμούς και αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη με μια νέα εμπειρία ζωής που περιλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και τον πολιτισμό μέσα στο Πάρκο).

Το Μητροπολιτικό Πάρκο, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και οι ανοιχτοί χώροι στο Ακίνητο προβλέπεται να ανέρχονται μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης σε τουλάχιστον 2.600 στρέμματα, ενώ εντός του Ακινήτου, κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης, επιπροσθέτως των παραπάνω στρεμμάτων, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 300 στρεμμάτων θα προορίζονται για τις απαιτούμενες χρήσεις κοινής ωφέλειας και χρήσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας (π.χ. για μεταφορά στο Ακίνητο εγκαταστάσεων κοινωφελών χρήσεων από όμορες περιοχές και περιοχές του λεκανοπεδίου, ώστε στη θέση τους να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου), εφόσον είναι συμβατές με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και το επενδυτικό σχέδιο του Αγοραστή.

Παρά το γεγονός ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο Ακίνητο δύναται εκ του νόμου να ανέλθει σε 3.600.000τ.μ., η συνολική δόμηση στο Ακίνητο δεν θα υπερβεί τα 2.700.000τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και περίπου 60.000τ.μ. υφιστάμενων διατηρητέων κτηρίων (3 υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας, κτήριο Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών), καθώς και 27.000τ.μ. υφισταμένων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων (αμαξοστάσιο Τραμ, Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εγκαταστάσεις ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, εκκλησίες), ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε τετραγωνικά δόμησης προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. από τις εκτάσεις που προορίζονται για τις απαιτούμενες χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (π.χ. για μεταφορά στο Ακίνητο εγκαταστάσεων κοινωφελών χρήσεων από όμορες περιοχές και περιοχές του λεκανοπεδίου, ώστε στη θέση τους να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου), υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συμβατές με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και το επενδυτικό σχέδιο του Αγοραστή.

Ως προς την Παράκτια Ζώνη, διασφαλίζεται μέσω της Σύμβασης και της Τροποποιητικής Σύμβασης χαμηλό ποσοστό κάλυψης, που δεν θα υπερβαίνει το 15% επί του συνόλου της έκτασης της Παράκτιας Ζώνης, το οποίο εξασφαλίζει τη δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου στην παραλία συνολικού μήκους ενός (1) χιλιομέτρου, διευκολύνοντας τις εξόδους του Μητροπολιτικού Πάρκου προς τη θάλασσα. Σε αυτή την αδόμητη έκταση επιτρέπονται μόνον οι εκ του νόμου προσωρινές κατασκευές σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους.

Επίσης, με δεδομένο ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα επιφάνειας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και ο Αγοραστής, κατά το μέρος ευθύνης τους, προτίθενται να καλύψουν τη συντήρηση και την ασφάλεια αυτού για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Επιπλέον, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ να υλοποιήσει και ολοκληρώσει έργα και υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.500.000.000,00€, σύμφωνα πάντοτε με την υποχρέωση για την ανάπτυξη του Ακινήτου σε συμμόρφωση με το Επιχειρηματικό Σχέδιο και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, όπως θα έχει εγκριθεί πριν την Ημερομηνία Μεταβίβασης.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η ολοκλήρωση έως την 7η επέτειο της Ημερομηνίας Μεταβίβασης, με ταυτόχρονη δέσμευση για εξάντληση κάθε δυνατότητας για ολοκλήρωση εντός της πρώτης πενταετίας του 67% αυτών, από την αδειοδότηση του έργου, των εξής έργων: ανοιχτοί χώροι του Μητροπολιτικού Πάρκου, κύριες εγκαταστάσεις και δικτύων κοινής ωφέλειας, έργα ανασύστασης/διευθέτησης ρεμάτων, δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων μήκους πενήντα (50) χιλιομέτρων, αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρος μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων στο Ακίνητο για την διαχείριση απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο του Ακινήτου και ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του ακινήτου υπό προϋποθέσεις, δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του Ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές και ανάπλαση/αναβάθμιση παραλίας ενός (1) χιλιομέτρου.

Τα υπόλοιπα έργα και υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία υποχρεούται να υλοποιήσει είναι: πρωτεύουσες συγκοινωνιακές υποδομές, απαιτούμενα λιμενικά έργα, η παράκαμψη και υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος (εφόσον εγκριθεί), αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων που περιγράφονται στην Τροποποιητική Σύμβαση, και ενίσχυση συνδεσιμότητας μέσων σταθερής τροχιάς.

Επιπλέον, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελούν έναν σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Περαιτέρω, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο χώρων πρασίνου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδρομές πρασίνου. Αυτές θα συνδέουν το Μητροπολιτικό Πάρκο με την Παράκτια Ζώνη μέσω διαδρομών κατά μήκος των ρεμάτων και ενός κεντρικού πεζοδρόμου, καθώς και με τις όμορες πολεοδομικές ενότητες των όμορων δήμων μέσω του παραπάνω κεντρικού πεζοδρόμου και του υφιστάμενου δικτύου ελεύθερων και πράσινων χώρων των όμορων δήμων.

Επίσης, ο Αγοραστής δεσμεύεται ότι θα υλοποιηθεί το προαναφερθέν εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που θα συνδέεται και με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης στο μέγιστο δυνατό τμήμα του Ακινήτου χωρίς τη χρήση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου.

Με αυτές τις επενδύσεις και την ευρύτερη ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται δημιουργία υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας των όμορων δήμων και αναβάθμιση της ευρύτερη νότιας ζώνης της Αθήνας, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα ανάπτυξης, που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.