Σάββατο 02 Μαρτίου 2024 -

Σπυράκη: Καταπέλτης η Κομισιόν για την πορεία των έργων της ΕΥΑΘΚαταπέλτης η Κομισιόν για την πορεία των έργων της ΕΥΑΘ. Επισημαίνει καθυστερήσεις και κίνδυνο να επηρεαστεί η ολοκλήρωση του έργου του τηλεελέγχου.

Των κώδωνα του κινδύνου να μην ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2020 το έργο προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ «Τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ, Α.Ε.» , κρούει η Επίτροπος Περιφεριακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου.

Απαντώντας στην κατεπείγουσα ερώτηση που υπέβαλε η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη για τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους έργων υδροδότησης της ΕΥΑΘ η κυρία Κρέτσου επισημαίνει : «Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στις 4 Απριλίου 2017, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη διαχειριστική αρχή Κεντρικής Μακεδονίας το έργο «Τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ, Α.Ε.» (4 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σημειώθηκε καθυστέρηση στη διαδικασία του διαγωνισμού και τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβλήθηκαν προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή στις 9 Μαρτίου 2018. Υπάρχει ο κίνδυνος η καθυστέρηση αυτή να επηρεάσει την ολοκλήρωση του έργου, η οποία αρχικά προβλεπόταν για τα τέλη του 2020. Επιπλέον, η ΕΥΑΘ, Α.Ε. υπέβαλε, στις 9 Μαρτίου 2018, χωριστή αίτηση συγχρηματοδότησης για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων της Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω αίτηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης».

Ολόκληρη η ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

Θέμα: Προβλήματα υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη

Για έβδομη συνεχή ημέρα παρατηρούνται προβλήματα στην υδροδότηση της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, σε πολλές περιοχές έχουν εδώ και μέρες παντελή έλλειψη νερού, ενώ περιοδικές διακοπές παρατηρούνται και σε περιοχές όπου έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ως αποτέλεσμα, ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι και παιδιά στις εν λόγω περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό, καθώς έχει παρατηρηθεί θολότητα του νερού στις περιοχές όπου επανέρχεται μερικώς η υδροδότηση.

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Εταιρίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. φαίνεται να έχει ενταχθεί έργο με τίτλο «Τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ», προϋπολογισμού 4,15 εκ. ευρώ.

Έχοντας υπόψη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κακή συντήρηση των υποδομών και δικτύων διανομής του νερού, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προβλέπεται για τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους έργων υδροδότησης;

2. Έχει χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. από κοινοτικούς πόρους και έχει υποβάλει σχετικά σχέδια για χρηματοδότηση βελτίωσης υποδομών δικτύου την τελευταία πενταετία;

3. Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το συγχρηματοδοτούμενο έργο και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του;

 

Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Κ. Κρέτου έχει ως εξής:

1. Στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2014-2020 προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και τη μείωση των διαρροών, καθώς και για την αποκατάσταση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παροχής και διανομής ύδατος.

2. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης («ΕΥΑΘ, Α.Ε.») δεν έλαβε καμία χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ούτε από το Ταμείο Συνοχής. Η ΕΥΑΘ, Α.Ε. έλαβε εκτεταμένη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2000-2006, μεταξύ άλλων και για το έργο της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τη λεκάνη του Αλιάκμονα.

3. Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στις 4 Απριλίου 2017, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη διαχειριστική αρχή Κεντρικής Μακεδονίας το έργο «Τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ, Α.Ε.» (4 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σημειώθηκε καθυστέρηση στη διαδικασία του διαγωνισμού και τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβλήθηκαν προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή στις 9 Μαρτίου 2018. Υπάρχει ο κίνδυνος η καθυστέρηση αυτή να επηρεάσει την ολοκλήρωση του έργου, η οποία αρχικά προβλεπόταν για τα τέλη του 2020. Επιπλέον, η ΕΥΑΘ, Α.Ε. υπέβαλε, στις 9 Μαρτίου 2018, χωριστή αίτηση συγχρηματοδότησης για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων της Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω αίτηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.