Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 -

Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν την Καθαρά ΔευτέραΗ Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας δεν χαρακτηρίζεται αργία, μόνο εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο σε συλλογική σύμβαση ή από επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο. 

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους κανονικά.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτές τις συμβάσεις, εφόσον εργασθούν την Καθαρά Δευτέρα, θα τους καταβληθεί προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, ό,τι δηλαδή εφαρμόζεται τις Κυριακές ή τις υπόλοιπες υποχρεωτικές ημέρες αργίας της χρονιάς.

Αναλυτικότερα:

  • Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ουδεμία αμοιβή οφείλεται, πέραν του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.
  • Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά την Καθαρά Δευτέρα, δεν οφείλει ημερομίσθιο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Αναφορικά με τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.
  • Εάν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή, όμως κατ΄εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς φέτος να μην λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους.
  • Εάν η επιχείρηση παρέμενε συνήθως κλειστή κατά την ημέρα αυτή, όμως κατ΄εξαίρεση ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς φέτος να λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό 1/25 επιπλέον του μισθού τους.