Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 -

Νέα μείωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατα 1 δισ.Νέα μείωση του ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA) κατά 1 δισ. ευρώ αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώνοντας το νέο όριο στα 24,8 δισ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+3,62% αποτιμά τη μείωση του ανώτατου ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι «στις 14 Δεκεμβρίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 24,8 δισεκ. ευρώ έως και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

»Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές», καταλήγει η ΤτΕ.