Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 -

Καθαρά κέρδη 33,6 εκατ. ευρώ για τον ΟΤΕ στο β' τρίμηνοΚαθαρά κέρδη 33,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το β' τρίμηνο του 2016 ο ΟΤΕ, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,1% το τρίμηνο στα 954,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο μειώθηκε κατά 0,6% στα 1,883 δισ. ευρώ.

Συνοψίζοντας την εικόνα, ο ΟΤΕ αναφέρει: 

  • Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην Ελλάδα χάρη στις υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης
  • Σημαντική αύξηση πάνω από 4% στα έσοδα σταθερής Ελλάδας, και ανθεκτικά έσοδα Ομίλου, αυξημένα κατά 0,1%
  • Ισχυρή κερδοφορία EBITDA στη σταθερή Ελλάδας, αυξημένη πάνω από 12%, με περιθώριο EBITDA αυξημένο κατά 300 μονάδες βάσης
  • Πιέσεις στη Ρουμανία, σε εξέλιξη μέτρα ανάκαμψης
  • Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €125 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένες κατά 18,1% σε ετήσια βάση
  • Καθαρός Δανεισμός στα 736 εκατ. ευρώ ή 0,6 φορές το EBITDA

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mιχάλης Τσαμάζ ανέφερε: 

«Πετύχαμε άλλο ένα τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, παρά το οικονομικό περιβάλλον και την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό, χάρη στην τεχνολογική μας πρωτοπορία, την υπεροχή του brand μας και τις επενδύσεις μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που οι πελάτες αναζητούν.

» Η συνεχιζόμενη ζήτηση για γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων κινητής και πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενίσχυσαν τα έσοδά μας και την κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία, το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δυσχεραίνει την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων μας, αλλά εκτιμούμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε θα αποδώσουν.»

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους παραμένει βασική προτεραιότητα για τη Διοικητική ομάδα. Στο τέλος Ιουνίου, ανακοινώσαμε ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για περισσότερους από 300 εργαζόμενους το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά μας έξοδα κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, χωρίς καμία επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των μελλοντικών προοπτικών του ΟΤΕ.»

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ το πρώτο μισό του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το υπόλοιπο του 2016. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ επιδιώκει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. 

Η επιπρόσθετη φορολόγηση, που εφαρμόστηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ιδίως ο φόρος στη συνδρομητική τηλεόραση που επιβλήθηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα, καθώς και οι επιπλέον προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση. 

Στις διεθνείς δραστηριότητες, αναμένεται ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονος και λαμβάνονται μέτρα για την ανάσχεση της μείωσης εσόδων και κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, με έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τον περιορισμό του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 0,55 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε 0,5 δισ. ευρώ περίπου.