Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 -

Έτσι θα μειώσετε τον ΕΝΦΙΑΧιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορέσουν να επιτύχουν μείωση των φορολογικών αξιών των...σπιτιών τους επί των οποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ με απόφαση του Β' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμόν 1357/2018 απόφαση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με την απόφαση - «ανάσα» κάθε φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τις τιμές ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο με βάση τις οποίες υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία του προσφεύγοντας σε πρώτο στάδιο στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ και εν συνεχεία ( σε περίπτωση που η προσφυγή απορριφθεί) στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ωστόσο, για να έχει πιθανότητες ώστε να μην απορριφθεί η ενδικοφανής προσφυγή του στη ΔΕΔ ή η ένδικη προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο, θα πρέπει αρχικά να ζητήσει τον καθορισμό συγκεκριμένων τιμών, προβάλλοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις τους.

Στην απόφαση του ΣτΕ προβλέπεται ότι δεν αρκεί μόνο η υποβολή αιτήματος για ακύρωση μίας ισχύουσας τιμή ζώνης, αλλά απαιτείται και η προβολή συγκεκριμένου ισχυρισμού από τον φορολογούμενο για το ύψος στο οποίον πρέπει να επανακαθοριστεί η συγκεριμένη τιμή.

Η απόφαση βασίζεται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σύμφωνα με την οποία ο φορολογούμενος δύναται να αμφισβητήσει την εφαρμογή του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου του, ζητώντας από το δικαστήριο τον προσδιορισμό της αξίας, εφόσον θεωρεί ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι ουσιωδώς μαγαλύτερη από την πραγματική αγοραία αξία του.