Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 -

Εσείς ξέρετε την αξία του ακινήτου σας; Δείτε την εδώ με ένα κλικΗ πιο ασφαλή επένδυση, που κάποτε αποτελούσε η αγορά κατοικίας, πλέον αποδεικνύεται ρίσκο, τη στιγμή που προκαλούν αίσθηση στην κτηματαγορά τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 έγιναν συμβόλαια για μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου το τίμημα δεν ξεπερνούσε τις 5.000 ευρώ.

Το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι ένα εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η χρήση της εφαρμογής αυτής είναι απλή και γίνεται ανώνυμα.

Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τις αξίες των μεταβιβάσεων ακινήτων ανά περιοχή, βάσει κριτηρίων τα οποία επιλέγει ο ίδιος από τα διαθέσιμα στην εφαρμογή, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί είτε γενικές είτε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις.

Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών.

Για να μάθετε την αξία του ακινήτου σας πατήστε ΕΔΩ