Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 -

Έως τις 27 Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγιαΣε ξεχωριστό εκκαθαριστικό, σαν να ήταν εισοδήματα του 2018 ώστε να μην φορολογηθούν με τους συντελεστές έως 45% που θα ίσχυαν κανονικά αν τα λάμβαναν στην ώρα τους χωρίς περικοπές, θα εισπράξουν τα αναδρομικά τους οι δικαστικοί, ένστολοι, πανεπιστημιακοί, ιατροί ΕΣΥ και μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας και της Λυρικής. 

Ωστόσο οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα γίνουν με βάση τα προϊσχύοντα στα χρόνια στα οποία αφορούν τα επιδόματα (πχ 2014, 2015 κλπ) , και όχι με τις ισχύουσες σήμερα -αυξημένες μετά το 2015- ασφαλιστικές κρατήσεις που επέβαλε το 3ο Μνημόνιο.

Τα ΦΕΚ δεν ορίζουν ακριβή ημερομηνία πληρωμής 

 

Αυτό προκύπτει από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των συναρμοδίων υπουργών που δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ. Αν και ΔΕΝ ορίζεται ακριβής ημερομηνία πληρωμής, αναφέρεται πως ως τις 27 Ιανουαρίου θα πρέπει να καταβληθούν «εφάπαξ» τα αναδρομικά και στους 250.000 ένστολους δικαιούχους. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως καταβάλλεται προσπάθεια να προλάβουν να δοθούν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Τι θα ισχύσει με τη φορολογία 

Όπως προανήγγειλε από χθες το υπουργείο Οικονομικών, οι φορολογικές υποχρεώσεις θα εξαντληθούν με την παρακράτηση του 20%. Μένει στην πράξη πάντως να φανεί όμως εάν, παρότι φορολογούνται με ειδικό τρόπο, με την προσαύξηση του εισοδήματος του 2018, κάποιοι δικαιούχοι χάσουν άλλα ευεργετήματα όπως πχ επίδομα τέκνων, λόγω υπέρβασης των σχετικών κριτηρίων. 

 

Πουθενά δεν αναφέρεται πάντως ότι η λήψη του ποσού δεν λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό κριτηρίων για τη χορήγηση τυχόν επιδομάτων κοινωνικοί ή προνοιακού χαρακτήρα.

Τι προβλέπεται για την περίπτωση θανάτου δικαιούχου 

Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-06-2014, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. 

Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 27ης Ιανουαρίου