Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 -
Μερική συννεφιά

9 °C

Σήμερα, 9. Απριλίου 2020

Δύο χρόνια τα κρατικά ταμεία δεν έδωσαν ούτε 1 ευρώ στην Πυροσβεστική



Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, τη διετία 2015-2016 δεν επενδύθηκε ούτε ένα ευρώ για την Πυροσβεστική ενώ μόλις 3 εκ ευρώ για την Αστυνομία.

Το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων αναφέρει ότι την τελευταία διετία (2015-2016) οι δημόσιες επενδύσεις στην αστυνομία ανήλθαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ, ενώ δεν δαπανήθηκε ούτε 1 ευρώ για επενδύσεις στην πυροσβεστική- χωρίς να περιλαμβάνεται η δασοπυρόσβεση- τα δικαστήρια και τις φυλακές.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις στη δημόσια τάξη και ασφάλεια το 2016 είναι μηδενικές στην Ελλάδα (έναντι 3,1% του συνόλου των κρατικών επενδύσεων στην ΕΕ-28). Χαρακτηριστικά η ΕΕ-28 επενδύει 1,3% σε υποδομές στην αστυνομία, 0,9% στην πυροσβεστική 0,3%, στα δικαστήρια και 0,4% στις φυλακές.

Παράλληλα, το διάσημα 2009 - 2016 οι επενδύσεις στην Ελλάδα για την αστυνομία ανήλθαν σε €115,2 εκατ. (€3 εκατ. το 2015-2016) και ταδικαστήρια σε €43 εκατ. (€0 εκατ. το 2015-2016), ενώ στην πυροσβεστική (μη συμπεριλαμβανομένης της δασοπυρόσβεσης) και τις φυλακές δεν δαπανήθηκε ούτε 1 ευρώ σε όλη την περίοδο από το 2009 έως το 2016!

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας δαπανά 3% του προϋπολογισμού επενδύσεων στην παροχή νερού (έναντι 1,1% στην ΕΕ-28) και 5,5% στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (έναντι 1,7% στην ΕΕ-28) και 3,7% στη διαχείριση υγρών αποβλήτων (έναντι 1,8% στην ΕΕ-28).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, καθώς η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην αντιμετώπιση της σπατάλης στο νερό και της αποκομιδής των σκουπιδιών, με σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα δεν ξοδεύει ούτε 1 ευρώ για στέγαση και ανάπτυξη χώρων κοινής ωφέλειας και για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Επίσης, σχεδόν μηδανικές είναι οι δαπάνες στις υποδομές αναψυχής, άθλησης, και πολιτισμού.  Σύμφωνα με τα στοιχεία, ξοδεύει (0,1%) σε υποδομές πολιτισμού (έναντι 1,9% στην ΕΕ-28) και 2,8% σε υποδομές αναψυχής και άθλησης (έναντι 2,2% στην ΕΕ-28).