Σάββατο 20 Απριλίου 2024 -

Δημόσιο: Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και τι μισθό παίρνουνAύξηση του τακτικού προσωπικού, μονίμων και ΙΔΑΧ, στο δημόσιο καταγράφεται φέτος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου.

Συνολικά το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Βουλή, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές ανέρχεται για τον Αύγουστο του 2017 στους 566.022 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Το αντίστοιχο εποχικό προσωπικό ανέρχεται σε 52.572.

Περισσότεροι, κατά 1.293, ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα υπουργεία και στους λοιπούς δημόσιους φορείς, τον Αύγουστο το 2017 (566.022) συγκριτικά με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον ίδιο μήνα.

Μεταξύ των υπουργείων που παρατηρήθηκε αύξηση τακτικού προσωπικού ήταν και το υπουργείο Υγείας (αύξηση 1.330 άτομα) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αύξηση 667, κυρίως λόγω της σύστασης των Κέντρων Κοινότητας).

Ομως, με  βάση τα συνολικά στοιχεία του έτους 2017 για τις αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις οι ΟΤΑ, το Υπ. Εθνικής Άμυνας, το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Υγείας είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017.

Μισθοί μόνιμων υπαλλήλων

Οσο για τις αμοιβές  το 2ο τρίμηνο 2017, η κατανομή με βάση τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα, δείχνει ως προς το αθροιστικό ποσοστό, ότι το 80% των εργαζομένων στο δημόσιο είχε καθαρές αποδοχές μέχρι 1300€, το 50% είχε καθαρές αποδοχές κάτω των 1000 €, το 44% μεταξύ 1000€ με 1500€ και 3,6% μεταξύ 1500€ – 2100€.

Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως καταγράφεται στην έρευνα της ΑΔΕΔΥ, με βάση την ετήσια σύγκριση, από Αύγουστο 2016 έως Αύγουστο 2017, των φορέων που είχαν μείωση στο προσωπικό τους, τις μεγαλύτερες απώλειες είχε το Υπουργείο Παιδείας (-1190) και ακολουθούν το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (-853), το Υπουργείο Εσωτερικών (- 768) και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (-448).

Από την άλλη, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι ανεξάρτητες αρχές, « γεγονός που οφείλεται στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων», εξηγούν οι επιστήμονες, με μετακινήσεις προσωπικού από το Υπ. Οικονομικών (πρώην ΓΓΔΕ).

Στην κατάταξη των τομέων όπου αυξήθηκε  το προσωπικό ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας (αύξηση 1330) και οι ΟΤΑ(αύξηση 667, κυρίως μέσα από την σύσταση των Κέντρων Κοινότητας).

Ομως, με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2017 για τις αποχωρήσεις / συνταξιοδοτήσεις οι ΟΤΑ με 1.065 συνταξιοδοτήσεις και το Υπ. Εθνικής Άμυνας με 1.062 είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 και ακολουθούν το Παιδείας με 790 και το Υγείας με 752.

«Χαμηλότερα στις συνταξιοδοτήσεις / αποχωρήσεις είναι οι νεοσύστατοι και πιο νέοι φορείς, υπουργεία όπως το μεταναστευτικής πολιτικής, το ψηφιακής πολιτικής το διοικητικής ανασυγκρότησης κλπ.», σημειώνεται από τους ειδικούς στην ανάλυση της ΑΔΕΔΥ.

Εποχικό προσωπικό

Αναφορικά με το έκτακτο προσωπικό στους κεντρικούς φορείς (υπουργεία και λοιπές αρχές) καθώς και στους ΟΤΑ εκτός των ΝΠΙΔ, στη σύγκριση Αυγούστου 2017 (52.572) με  Αύγουστο του 2016 (51.772) , δείχνουν αύξηση κατά 800 άτομα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιοι, στα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.538 (τον Αυγουστο του  2016 ήταν 10.161 και τον Αύγουστο του 2017 έφτασαν σε 11.699), ενώ μειώθηκε το έκτακτο προσωπικό στα χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 738 άτομα (41.611 τον Αύγουστο του 2017, 40.873 τον Αύγουστο του 2016). Τα συγκριτικά στοιχεία για τις κατηγορίες μετακλητών, αιρετών και προέδρων/ μελών ΔΣ δείχνουν ετήσια, συνολική αύξηση 1026. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των αιρετών κατά 687 άτομα.

Αναλυτικά στοιχεία Τακτικού προσωπικού ανά φορέα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Συνολικά
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 126
ΒΟΥΛΗ 1.158
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 13.593
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.033
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 16.152
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 879
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 85.468
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.797
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.209
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 63.763
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 520
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.503
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3.541
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 168.568
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 830
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.339
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 826
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 78.837
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.424
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 402
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.726
ΟΤΑ