Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 -

Αρχές 2018 η προκήρυξη έργων 360 εκατ. ευρώ για ψηφιακές υποδομέςΓια το πρώτο τρίμηνο του 2018 έχει οριστεί η προκήρυξη των δύο έργων για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών ανά την Ελλάδα, για την ανάπτυξη εθνικού δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς σε αστικές, νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το «Superfast Broadband»  με ένα ενδεικτικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 200 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και το «Regional Broadband Extension», με ένα προϋπολογισμό ύψους 160 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑνΕΚ και το υπόλοιπο μέρος του Μεγάλου Έργου, ύψους 35 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- ΠΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 -αγροτικές περιοχές).

Αμφότερα τα έργα εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ (2015) και του οποίου οι στόχοι, οι προσεγγίσεις και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020.

Οσον αφορά το πρώτο έργο περιλαμβάνει δημόσια παρέμβαση για την αύξηση τόσο της διαθεσιμότητας, όσο και της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας από τον πληθυσμό της χώρας. Στόχος της δράσης είναι με ορίζοντα το έτος 2020:

• το 50% του πληθυσμού να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps.
• το 70% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε υποδομές / δίκτυα επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps), στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί συνδυαστικά μέσω υποδομών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, αλλά και μέσω των δικτύων που αναπτύσσονται με ιδιωτικά κεφάλαια των παρόχων, ενώ ως προς το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του έργου, στο τέλος του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση μελετών, διαβούλευσης, σχήματος υλοποίησης και θεμάτων ενίσχυσης κι εν συνεχεία το πρώτο τρίμηνο του 2018 η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.