Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 -
Ξάστερος ουρανός

30 °C

Σήμερα, 9. Ιουλίου 2020

Τίτλος : Η θαυματουργή Αγία Ζώνη χάρισε ένα παιδί σε άτεκνο ζευγάριΠολλά είναι τα θαύματα που έχουν καταγραφεί  στην ιστορία για την Αγία Ζώνη της Παναγίας που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. 

Θαύματα που εχουν κατατεθεί ως μαρτυρίες από ανθρώπους που εχουν βιώσει την ευεργεσία της κυρίας Θεοτόκου και που έχουν αλλάξει τη ζωη τους λογω της βαθιάς πίστης τους . 
Οι περισσότεροι θεώρησαν χρέος τους να γνωστοποιήσουν το θαύμα που βίωσαν από την Αγία Ζώνη με διάφορους τρόπους . 
Η παρακάτω ιστορία είναι μια απο τις πολλές που προστέθηκαν στην διαδρομή αυτών των θαυμάτων . 
Διάβαστε την επιστολή για ενα άτεκνο ζευγάρι που απόκτησε τελικά ενα τέκνο μετά την ευλογία της Αγίας Ζώνης 

«Αυτό τον τρόπο διάλεξε Εκείνη...»

 

Λάρισα, 2 Απρι­λίου 2008

 

Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας ανα­φέρω ένα ευχά­ρι­στο γεγο­νός. Το θαύμα της Πανα­γίας μας, που έγινε σε ένα άτε­κνο ζευ­γάρι.

Στη κα Π.Ζ. οι για­τροί απέ­κλει­σαν την πιθα­νό­τητα να απο­κτή­σει παιδί. Έτσι άρχισε με το σύζυγό της να ψάχνει γα παιδί προς υιο­θε­σία. Εύρι­σκαν όμως πολλά εμπό­δια. Ακού­γο­ντας τον πόθο τους σκίρ­τησε η καρ­διά μου και αμέ­σως σκέ­φτηκα την ευλο­γη­μένη Τιμία Ζώνη της Πανα­γίας μας που είχα. Την έδωσα και την φόρεσε 40 περί­που ημέ­ρες.

Στις 5 Δεκεμ­βρίου του 2005 τηλε­φω­νεί στο σπίτι της κ. Π. μιά φίλη της και της λέει: «Μιά πολύ­τε­κνη οικο­γέ­νεια σε λίγες ημέ­ρες θα απο­κτή­σει κι’ άλλο μωρό, όμως δυσκο­λεύ­ο­νται να το μεγα­λώ­σουν. Θα ήθε­λες να το πάρεις;».

Τρελ­λά­θηκε από χαρά η Π. και ο σύζυ­γός της Κ. Δεν το πίστευαν.

Το παιδί γεν­νή­θηκε στις 10 Δεκεμ­βρίου 2005. Ένα πανέ­μορφο και υγιέ­στατο κορι­τσάκι. 

Πιστεύ­ουν ότι είναι δώρο που τους χάρισε η Πανα­γία μας. Αυτό τον τρόπο διά­λεξε Εκείνη για να απο­κτή­σουν παιδί. Ας είναι ευλο­γη­μένη!