Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 -

Τι προβλέπει η σύμβαση του ΕΔΟΕΑΠ με το «Υγεία»



Βελτιωμένοι οικονομικά κατά 7,7%, σε σχέση με τη σύμβαση που παρουσιάστηκε προς ψήφιση τον Μάρτιο του 2014, είναι οι όροι της σύμβασης με τον Όμιλο του Θεραπευτηρίου «Υγεία», όπως ψηφίστηκαν από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, τα πλεονεκτήματα για τους ασφαλισμένους του είναι:

1) Η κοστολόγηση κάθε νοσηλείας πραγματοποιείται πλέον μέσω ΚΕΝ, κάτι που συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές για περιορισμό των μη ελεγχόμενων δαπανών στον τομέα της υγείας.

2) Επιτρέπει πλέον τη χρήση του Μαιευτηρίου «Μητέρα» από τις ασφαλισμένες, μέσω εισιτηρίου του Οργανισμού με συγκεκριμένο, μειωμένο κόστος τόσο για τους φυσιολογικούς τοκετούς όσο και για τις περιπτώσεις καισαρικών τομών. Τέτοια πρόβλεψη δεν υπήρχε στην προηγούμενη πρόταση.

3) Επιτρέπει την πραγματοποίηση ακτινοθεραπειών σε ένα από τα καλύτερα κέντρα της χώρας, με τιμές κρατικού τιμολογίου, γεγονός ιδιαίτερα θετικό τόσο για την υγεία των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ όσο και για τα οικονομικά του.

4) Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατάσεως νοσηλείας πέραν της μέσης διάρκειας, η τιμολόγηση θα γίνεται με έκπτωση 45% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του ομίλου. Σε περίπτωση επιπλοκών, η μέση διάρκεια νοσηλείας αλλάζει, οπότε η παράταση καλύπτεται από τη διάρκεια του ΚΕΝ. Το μέγιστο ΚΕΝ καλύπτει διάρκεια νοσηλείας περίπου τριών μηνών και όχι τριών ημερών. Για τις περιπτώσεις αυτές συζητήθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμένων με ποσοστό.

Επίσης, σε σχέση με τις υπάρχουσες συμβάσεις, η σύμβαση με το «Υγεία» είναι κατά 28,9% με 30,8% πιο οικονομική, σύμφωνα με την ανάλυση όλων των περιπτώσεων εισαγωγής στα νοσοκομεία τα τρία τελευταία έτη. Τα στοιχεία προέκυψαν έπειτα από ανάλυση περίπου 4.700 πραγματικών εισιτηρίων που εκδόθηκαν από τον ΕΔΟΕΑΠ για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία υπάρχει σύμβαση κατά τα τελευταία τρία έτη.