Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 -

“Israel at 70: Innovation atits Best 2018”Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό  “Israel at 70: Innovation atits Best 2018”

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό  “Israel at 70: Innovation atits Best 2018”