Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 -

Ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου τoυ EurogroupAπό σήμερα και μέχρι την 30η Νοεμβρίου, θα διαρκέσει η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για την Προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε το Συμβούλιο προς του Υπουργούς - μέλη της ευρωομάδας.

Για την εκλογή που θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία, κάποιος θα πρέπει να λάβει άνω των 10 ψήφων στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου. Αν αυτό δε συμβεί, ο Πρόεδρος θα ενημερώνει ατομικά τους υποψήφιους για το αποτέλεσμα που συγκέντρωσαν και θα τους ζητά να απαντήσουν αν παραμένουν ή όχι υποψήφιοι. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι κάποιος υποψήφιος να λάβει 10 ψήφους και άνω, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 14 του eurogroup.