Τρίτη 21 Μαΐου 2024 -

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για την ενέργειαAύξηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που θα δημοπρατεί κάθε χρόνο η ΔΕΗ, πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ ως το τέλος του 2017 και ορισμένες ρυθμίσεις για την «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ», την εταιρεία του Δημοσίου στην οποία περνά το 51% του ΑΔΜΗΕ, είναι οι τρεις αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στον τομέα της ενέργειας.

Τα δύσκολα, όπως η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα νομοθετηθούν ξεχωριστά, πιθανώς τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αναλυτικότερα, το πολυνομοσχέδιο, που απο χθες συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προβλέπει:

Δημοπρασίες (ΝΟΜΕ): Αύξηση των ποσοτήτων ηλεκτρισμού που θα διατίθενται μέσω των ετήσιων δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) με τελικό στόχο στο τέλος του 2019 το μερίδιο της ΔΕΗ να έχει πέσει στο 49,24% της λιανικής αγοράς, από περίπου 87%-88% που είναι σήμερα. 

Το αναθεωρημένο σχέδιο των ΝΟΜΕ προβλέπει ότι το 2017 θα δημοπρατηθεί το 16% της ενέργειας της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα ( με βάση αναφοράς τον Αύγουστο του 2015) εκ του οποίου το 4% αφορά σε φυσικές παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να ξεκινήοουν την 1η Δεκεμβρίου 2017. Μέχρι σήμερα η υποχρέωση ήταν για διάθεση μέσω ΝΟΜΕ του 12%. Για το 2018 η αντίστοιχη υποχρέωση ανεβαίνει στο 19% (13% συν 6%) και για το 2019 στο 22% (13% συν 9%).

Η τιμή αναφοράς θα αναπροσαρμόζεται κάθε Ιούνιο (αρχής γενομένης από φέτος), με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ όπως έχουν δημοσιευτεί για τη χρήση του προηγούμενου έτους και το αναθεωρημένο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, οι συνολικές απώλειες εσόδων της εταιρίας από τα ΝΟΜΕ εκτιμάται ότι ως το τέλος του 2017 θα φθάσουν τα 75-80 εκατ. ευρώ.

ΔΕΣΦΑ: Ως το τέλος του 2017 θα πρέπει να έχει πουληθεί το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι θα πρέπει να θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για τους υποψήφιους αγοραστές: Οφείλουν να είναι είτε πιστοποιημένοι διαχειριστές σε ευρωπαϊκή χώρα και μέλη του ENTSO-G ( του ευρωπαϊκού φορέα των διαχειριστών συστημάτων αερίου) είτε, κοινοπραξίες στις οποίες τουλάχιστον το ένα μέλος, το οποίο θα έχει και αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση της εξαγοραζόμενης εταιρίας, θα είναι πιστοποιημένος Ευρωπαίος Διαχειριστής, μέλος του ENTSO-G.

Από το 66% των μετοχών που θα πουληθούν, το 31% αφορά στο μερίδιο του δημοσίου και το 35% στο μερίδιο των ΕΛΠΕ. Η ΔΕΠΑ η οποία σήμερα είναι κάτοχος του 100% του ΔΕΣΦΑ, θα μεταβιβάσει στο δημόσιο το 34%.

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ: Tέλος, το πολυνομοσχέδιο περιέχει διατάξεις για τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, την εταιρία του δημοσίου που θα ελέγχει το 51% του Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα για το μετοχικό κεφάλαιο, τις γενικές συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λπ. Επίσης ορίζει ότι ο μέτοχος, δηλαδή το Δημόσιο, θα εκπροσωπείται στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ από τον υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας.

Πηγή κειμένου: 

imerisia