Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 -

ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ απορροφώνται από το ΥπερταμείοΣαρωτικές αλλαγές με ιδιώτες μάνατζερ, νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, ευέλικτο πλαίσιο προσλήψεων και προμηθειών έρχονται σε οκτώ ΔΕΚΟ, με αιχμή του δόρατος τα ΕΛΤΑ και τις αστικές συγκοινωνίες. 

Την ίδια ώρα, μπαίνουν τίτλοι τέλους στο ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία θα απορροφηθούν από το Υπερταμείο, ενώ παράλληλα συστήνεται ένα νέο Επενδυτικό Ταμείο, για τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Το νέο Ταμείο θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής και θα είναι ανοικτό σε συνεργασίες ενώ υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Στόχος είναι να μετατρέψουμε τις οκτώ θυγατρικές του Υπερταμείου σε «μικρές ΔΕΗ» υιοθετώντας ένα πιο υγιές, σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας χθες τις βασικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου και επισήμανε ότι «δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναμε στη ΔΕΗ. Μια εταιρεία που, από το χείλος του γκρεμού, εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό success story με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο για τις αμοιβές, δίνεται ευελιξία στις προμήθειες και καταργείται η εκπροσώπηση συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια.

Οι ΔΕΚΟ οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου είναι οι ΟΑΣΑ (με τη ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ) ΕΛΤΑ, Hellexpo ΔΕΘ, ΟΚΑΑ, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΓΑΙΑ ΟΣΕ, Ελληνικές Αλυκές και Διώρυγα Κορίνθου. Ειδικά για τα ΕΛΤΑ, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε πως «δεν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, χρειάζονται βήματα δραστικού εκσυγχρονισμού», σημειώνοντας πως στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες αποκρατικοποίησής τους, οι οποίες απέτυχαν».

Οι αλλαγές

Ειδικότερα, υιοθετείται το μοντέλο εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ αναφορικά με ζητήματα στελέχωσης και αμοιβών των διοικήσεων, προσλήψεων προσωπικού και προμηθειών των δημόσιων επιχειρήσεων που αποτελούν θυγατρικές επιχειρήσεις του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό:

n Ιδιώτες μάνατζερ. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με απλή διαδικασία, με βάση αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρείας.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία που προβλέπεται είναι πολλών βημάτων που απαιτεί πολύ χρόνο και στην πράξη καθιστά την εν λόγω διαδικασία εξαιρετικά γραφειοκρατική.

H θητεία των στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι 4ετής, από 3ετής που είναι σήμερα, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

 • Αμοιβές. Εισάγεται απόλυτη ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛΤΑ και των υπολοίπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. συγκοινωνίες) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ.
 • Προσλήψεις. Οι διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους γίνονται πιο ευέλικτες, με έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών και συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.
 • Πιο ευέλικτες προμήθειες. Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα μπορεί να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών.
 • Τα πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

Επενδυτικό Ταμείο

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου στο οποίο θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ από το Υπερταμείο για να παρέχει κίνητρα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Το νέο Ταμείο:

 • Θα υλοποιεί επενδύσεις στην Ελλάδα, σε τομείς της οικονομίας, όπου παρατηρείται επενδυτικό κενό, χωρίς να ανταγωνίζεται υφιστάμενα funds.
 • Θα καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του Υπερταμείου.
 • Θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία και φορείς κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές στις επενδύσεις ή με υβριδικά εργαλεία.

ΕΤΑΔ

Παράλληλα, πατάει γκάζι το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Συγκεκριμένα:

 • Προχωρούν διαγωνισμοί σε συνεργασία με το Υπερταμείο για τη χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ.
 • Με βάση αυτόν τον διαγωνισμό, αναμένεται πως 6.000 ακίνητα θα αποτιμηθούν, ενώ στο τέλος 1.000 εξ αυτών θα μπουν στο άμεσο πλάνο ωρίμασης και αξιοποίησης.
 • Δεν θα γίνουν 1.000 διαφορετικοί διαγωνισμοί. Θα βγουν διαφορετικά «πακέτα» με διαφορετικές ενδεχομένως εταιρείες για καθένα από αυτά προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα.
 • Ενισχύεται η συνεργασία της ΕΤΑΔ με το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο. Για παράδειγμα, για το ακίνητο του Τάε Κβον Ντο στο Φάληρο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και πλέον ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσουν από κοινού σε έρευνα αγοράς για να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.