Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 -

Στο ΦΕΚ το σχέδιο της σύμβασης 20ετούς παράτασης του Διεθνούς ΑερολιμέναΔημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η έγκριση του σχεδίου συμφωνίας 20ετούς παράτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Με την υπογραφή του εν λόγω σχεδίου, η συμβατική περίοδος επεκτείνεται μέχρι την 11η Ιουνίου 2046, έναντι συνολικού τιμήματος 600 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Με το κλείσιμο της συμφωνίας παράτασης, ανοίγει ο δρόμος και για την πώληση του ποσοστού 30% της ΔΑΑ ΑΕ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ.

Οι διαδικασίες της 20ετούς παράτασης της σύμβασης παραχώρησης του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ξεκίνησαν στο τέλος Μαΐου, με την αποδοχή από το ΤΑΙΠΕΔ της βελτιωμένης προσφοράς της εταιρείας, η οποία προβλέπει καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 483,87 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το Ταμείο προκειμένου να καταλήξει στην αποδοχή της βελτιωμένης προσφοράς έλαβε υπ' όψη δύο ανεξάρτητες αποτιμήσεις, καθώς και τη θετική γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Για να τεθεί σε ισχύ η 20ετής παράταση της σύμβασης, θα πρέπει, αφού λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Το συνολικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο από την επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης είναι πολλαπλάσιο του συνολικού τιμήματος. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι τα επιπρόσθετα αναμενόμενα έσοδα από την καταβολή της, ήδη προβλεπόμενης από την 30ετή σύμβαση παραχώρησης, ετήσιας αμοιβής θα ανέλθουν για το σύνολο της εικοσαετούς παράτασης περίπου στο ποσό των 894 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα εκτιμώμενα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 1,47 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος, ότι το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά λόγω της επέκτασης και την μελλοντική καταβολή επιπλέον μερισμάτων ποσού περίπου 835 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, λόγω της εκτιμώμενης ανοδικής πορείας της επιβατικής κίνησης και της εν γένει αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου επέκτασης η ΔΑΑ θα κληθεί να πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις περίπου 2,35 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο σταθερότητας που αναμένεται να διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του «Ελευθέριος Βενιζέλος», στοιχηματίζει το ΤΑΙΠΕΔ για να προχωρήσει στο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 30% που έχει στην κατοχή του. 

Μέτοχοι της ΔΑΑ είναι ακόμα το Δημόσιο με 25%, ποσοστό που έχει περάσει στο υπερταμείο, το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments με 40% και ο όμιλος Κοπελούζου με 5%.