Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 -

Πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη «Χόντος Παλλάς Πολυκαταστήματα»Πρόστιμο, ύψους 153.726 ευρώ, επέβαλε στη «Χόντος Παλλάς Πολυκαταστήματα ΑΕΕ» η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, λόγω της παραβίασης του δικαίου περί ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο αφορά τη συμμετοχή της εταιρείας σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό των τιμών λιανικής και για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου του 2003 έως και 30 Ιουνίου του 2006.

Επίσης, η Επιτροπή έκρινε ότι και η Hondos Center ΑΕΕ Πολυκαταστήματα, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, παραβίασε τις ίδιες διατάξεις.

Ωστόσο, της επιβλήθηκε απλή σύσταση, ώστε να μην προβεί στο μέλλον σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης προς το δίκτυό της.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εταιρείες επέλεξαν να μην ενταχθούν, όπως οι υπόλοιπες εταιρείες Χόντου, στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.