Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 -

Πότε γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙΔυόμισι εβδομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα στον Σεπτέμβριο οι επιτυχόντες των εφετινών πανελλαδικών εξετάσεων για να εγγραφούν στην πανεπιστημιακή σχολή που πέτυχαν να εισαχθούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, αλλά και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από την Τετάρτη 11 μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία κάθε σχολής.

Από τις 11 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των επιτυχόντων σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

Σε ό,τι αφορά στους επιτυχόντες στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης ο χρόνος εγγραφής θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.