Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 -

Πώς θα διορθώσετε τα λάθη του Ε9 για να μειώσετε τον ΕΝΦΙΑΜε πρόστιμο μόλις 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή διορθωτικής δήλωσης Ε9 για το 2017 μπορούν οι φορολογούμενοι να αποφύγουν άδικες υπερχρεώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία έχουν λάβει.

Η υποβολή τροποποιητικών – διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το 2017 θα είναι και πάλι δυνατή εντός των προσεχών ημερών, μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο Taxisnet (gsis.gr).

Όποιος φορολογούμενος έχει κάνει λάθη ή έχει υποπέσει σε παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση του Ε9, με αποτέλεσμα η εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης την 1η-1-2017 να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην εφαρμογή και να υποβάλει νέα δήλωση για το 2017.

Το Taxisnet θα του εμφανίσει την εικόνα της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2017, βάσει των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων που έχει ήδη υποβάλει.

Πάνω στην εικόνα αυτή θα μπορεί να επέμβει και να διορθώσει λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση του Ε9 του έτους 2017 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Σε περίπτωση που υποβληθεί η τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9 έτους 2017 και από τη νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2017 προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος φόρου, τότε η δήλωση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από το πρόστιμο των 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή. Κι αυτό διότι για να υπαχθεί μια τέτοια δήλωση στις ευνοϊκές διατάξεις των παραπάνω άρθρων θα πρέπει από την εκκαθάρισή της να προκύπτει είτε το ίδιο ποσό φόρου είτε μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό που έχει προκύψει από την προηγούμενη εκκαθάριση.

Επιπλέον εάν από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του Ε9 προκύψει μείωση του αρχικώς καταλογισθέντος ΕΝΦΙΑ κατά ποσό μεγαλύτερο των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα παραπεμφθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης.

Σημεία και κωδικοί που πρέπει να προσέξουμε

Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που προκαλούν υπερχρεώσεις ΕΝΦΙΑ και οι οδηγίες για να διορθωθούν με την υποβολή τροποιητικών δηλώσεων Ε9 περιλαμβάνουν:

Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα.

Παραλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων για τα εμπράγματα δικαιώματα.

Παραλείψεις και λάθη στα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων για την επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου.

Λοιπά λάθη ή παραλείψεις «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ.