Κυριακή 07 Αυγούστου 2022 -

Πώς θα απαλλαγείτε από χαράτσι 44% λόγω τεκμηρίωνΠολύ κοντά σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων είναι η εξαίρεση από τη...φορολόγηση, βάσει των τεκμηρίων, των χαμηλών εισοδημάτων.

Πρόκειται για όσους από περιστασιακές απασχολήσεις έχουν αποκομίσει το 2017 χαμηλά εισοδήματα, έως 6.000 ευρώ, και έχουν παράλληλα τεκμαρτές δαπάνες έως 9.500 ευρώ. Χωρίς τη διάταξη, η συγκεκριμένη κατηγορία των φορολογουμένων, θα φορολογηθεί με συντελεστή έως και 44%.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ το χρόνο, ήτοι άνεργοι, φοιτητές, συμμετέχοντες σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.λπ. θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, που έχει αφορολόγητο όριο έως 9.545 ευρώ και όχι με εκείνη των ελευθέρων επαγγελματιών, που προβλέπει την επιβολή φόρου από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή φόρου.

Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα και δεν αποκτάται εισόδημα από εκμετάλλευση κεφαλαίου τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

Εάν το δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22%.

Παράδειγμα:
Φορολογούμενος με εισόδημα 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση ο οποίος κατέχει ταυτόχρονα ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο με συνολική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 9.500 ευρώ. Χωρίς την προωθούμενη διάταξη ο φόρος που θα πλήρωνε θα υπολογιζόταν στο ποσό της τεκμαρτής δαπάνης και όχι στο ποσό του πραγματικού  εισοδήματος. Δηλαδή θα πλήρωνε φόρο επί των 9.500 ευρώ υπολογιζόμενο από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 22%. Το ποσό του φόρου θα ήταν 2.090 ευρώ!.

Επίσης θα του καταλογιζόταν και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, στο 100% του φόρου (2.090 ευρώ) και το συνολικό ποσό που θα πλήρωνε θα έφτανε σε 4.180 ευρώ!

Με τη διορθωτική διάταξη, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, θα φορολογηθεί ως μισθωτός και για το εισόδημα των 6.000 ευρώ. Λόγω του αφορολόγητου ορίου που έχουν οι μισθωτοί ήτοι  8.636 έως 9.545 ευρώ, ο φόρος είναι μηδέν.