Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 -

Παράταση της αποχής των δικηγόρων της Αθήνας έως 24 Μαΐου 2016Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των δικηγόρων της πρωτεύουσας έως και τις 24 Μαΐου 2016 και την προσφυγή στα δικαστήρια κατά του ασφαλιστικού νόμου.

Να σημειωθεί ότι η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων έχει παραταθεί μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 14 Μαΐου 2016.

Ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του μετά την -με συνοπτικές διαδικασίες- ψήφιση του ασφαλιστικού - φορολογικού νομοσχεδίου, καταγγέλλει ότι ο νέος νόμος:

α) είναι κατάφωρα και πολλαπλώς αντισυνταγματικός,

β) δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων δικηγόρων - ελευθέρων επαγγελματιών και οδηγεί σε επαχθή, μη βιώσιμη, φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνσή τους,

γ) δεν κατοχυρώνει, ως έδει, αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες,

δ) δεν διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών και παροχών,

ε) δεν συνοδεύτηκε από αναλογιστική μελέτη για την τεκμηρίωση των επίμαχων ρυθμίσεων.

Ακόμη, ο ΔΣΑ αποφάσισε να ασκηθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του.

Επίσης, ο ΔΣΑ αποφάσισε οι έμμισθοι δικηγόροι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να απόσχουν από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του νέου νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.)

Εξάλλου, ο ΔΣΑ επισημαίνει ότι «με δεδομένη τη δημόσια εκπεφρασμένη δέσμευση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την 8.5.2016, σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αφορούσαν τους δικηγόρους - ελεύθερους επαγγελματίες, «αναμένει την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση αυτών και συγκεκριμένα:

α) την κατάργηση της υποχρέωσης των νέων ασφαλισμένων να επιστρέψουν τα ποσά των "εκπτώσεων" που τους παρέχονται για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης,

β) τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής,

γ) τη δυνατότητα επιστροφής (ή συμψηφισμού με τις εισφορές του επομένου έτους) των τυχόν επιπλέον καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών».

Πάντως, αύριο συνεδριάζει η Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Από τον ΔΣΑ ανακοινώθηκε το πλαίσιο των αδειών που θα χορηγούνται κατά την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντα τους για το χρονικό διάστημα από 16 έως 24 Μαΐου 2016, ως εξής:

Απαιτείται άδεια

1 παραγραφές - προθεσμίες.

2 για τις ποινικές υποθέσεις:

- αυτόφωρα (κρατούμενοι),

- κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)

- στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια

1 Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, εκτός της τακτικής διαδικασίας με τον νέο ΚΠολΔ και διαταγών πληρωμής.

2 Συζήτηση προσωρινών διαταγών, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων αναστολών (πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.

3 Αντιρρήσεις (διοικητικά).

4 Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες).

5 Προσθήκες.

6 Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (μόνο προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες).

7 Κλήσεις - προσδιορισμοί.

Αναβολές

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής, θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση -στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου- να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.