Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 -

Nέες ρυθμίσεις δανείων από το Ταμείο ΠαρακαταθηκώνΗ νέα πολιτική ρυθμίσεων στεγαστικών δανείων που αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής της 7ης Ιουλίου υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σύμφωνα με τα όσα εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δ.:

1. Η νέα πολιτική ρυθμίσεων θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η-7-2016 και θα έχει ως στόχο την προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου.

2. Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.