Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 -

Νέα διάταξη προβλέπει το δικαίωμα σύνταξης ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησηςΜε νέα διαταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αδηλωτη εργασία ρυθμίζεται ενιαία εντός του ΕΦΚΑ η έναρξη του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης (1η του επόμενου μήνα) και η λήξη (στο τέλος του μήνα εντός του οποίου επέρχεται ο λόγος διακοπής της σύνταξης)

Συγκεκριμένα σήμερα ισχύουν διαφορετικά καθεστώτα ανά Ταμείο, π.χ. στο ΙΚΑ η σύνταξη αρχίζει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ στον ΟΑΕΕ την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης.

Αν οι προυποθέσεις συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας, χρόνος ασφάλισης) «κλειδώνουν» σε διαφορετικό μήνα από αυτόν την αίτησης – μέσα σε διάστημα ενός 6μήνου που δίδεται περιθώριο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών – τότε η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα, μετά την συμπλήρωση των προυποθέσεων.

Επίσης δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ανοικτές παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης, ώστε να εισπράττουν το 40% της σύνταξής τους για όσο εργάζονται.

Για τους αγρότες προβλέπεται πως από το 2019 θα συνταξιοδοτούνται με βάση την ημερομηνία γέννησής τους και όχι τον Ιούλιο κάθε χρονιάς.

Ρυθμίζεται επίσης για τους αγρότες η διαδικασία έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας με απογραφικό δελτίο, εφόσον δεν απαιτείται έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ. Ο αναδρομικός έλεγχος υπαγωγής ή διαγραφής κρίνεται σε δεύτερο χρόνο (ο Φορέας μπορεί να ανατρέξει έως και 5 χρόνια πίσω για περιπτώσεις αναδρομικής ασφάλισης).