Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 -

Μεταξύ 26,14 - 41,48 ευρώ το κόστος των βασικών σχολικών ειδώνΤο μέσο χαμηλότερο κόστος για την προμήθεια βασικών σχολικών ειδών -πλην σχολικής τσάντας- ανέρχεται μεταξύ 26,14 έως 41,48 ευρώ αρκεί μία καλή έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τη ΓΓ Εμπορίου.

Η έρευνα που διεξήγαγε η Δ/νση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έγινε μέσω διαδικτύου την περίοδο από 3/9 έως 13/9/2018, σε καταστήματα διάθεσης σχολικών ειδών, που διέθεταν τα προϊόντα τους και μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων τους.

 

Η ποικιλία των ειδών και το εύρος των τιμών που παρατηρούνται είναι ιδιαιτέρως μεγάλα.

Σημαντικότατο στοιχείο που διαφοροποιεί τις τιμές των ειδών αυτών είναι το «σήμα» που φέρουν, όχι μόνο της εταιρείας που τα παράγει ή/και τα διαθέτει αλλά και του θέματος που απεικονίζεται πάνω σε αυτά (π.χ. ήρωες κινουμένων σχεδίων), χωρίς να διαφοροποιούνται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος για την κάλυψη των αναγκών που προορίζονται.