Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022 -

Έρχονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Ποιοι χάνουν την έκπτωσηΈως και το σύνολο της απαλλαγής που προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, χάνουν χιλιάδες φορολογούμενοι που είχαν πρόσθετα εισοδήματα, τα οποία είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή είναι αφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, έως και το 100% της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ θα χάσουν οι φορολογούμενοι που το 2014 εισέπραξαν αποζημίωση, επίδομα ανεργίας, ειδικά βοηθήματα για τρίτεκνους και πολύτεκνους, προνοιακά επιδόματα αναπήρων κ.ά. 

Και αυτό γιατί στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εκπτώσεων από τον ΕΝΦΙΑ θα συμπεριληφθούν και αυτά τα εισοδήματα τα οποία θα τους οδηγήσουν εκτός των εισοδηματικών ορίων που έχουν ορισθεί για την πλήρη απαλλαγή ή την χορήγηση  έκπτωσης 50% στον ΕΝΦΙΑ.  

Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων ΕσόδωνΚατερίνας Σαββαϊδου που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα καθώς ήγγικεν η ώρα πληρωμής του φόρου για 6,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Μετά τις 10 Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αναρτήσει  τα εκκαθαριστικά στην ενότητα«Περιουσιολόγιο» του Τaxisnet όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν το φόρο που θα πληρώσουν. Η πρώτη από τις πέντε μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με στόχο την είσπραξη εσόδων συνολικού ύψους 2,65 δισ. ευρώ. 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν μεταβλήθηκε το 2014, δηλαδή δεν πούλησαν ή απέκτησαν ακίνητα και δεν μεταβίβασαν ή απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό φόρου που πλήρωσαν και πέρυσι αφού δεν επήλθε καμία μεταβολή στον υπολογισμό του φόρου ούτε και στις αντικειμενικές αξίες. Αντίθετα για όσους άλλαξε η περιουσιακή εικόνα θα δουν νέα ποσά φόρου στα εκκαθαριστικά σημειώματα. 

Οι φορολογούμενοι με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή άτομα με αναπηρία  θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέσεις. Με έκπτωση 20% θα υπολογιστεί ο φόρος για τα ακίνητα που καθ΄όλη τη διάρκεια του 2014 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ενώ έκπτωση 60% εφαρμόζεται για τα ημιτελή ακίνητα. 

Ειδικότερα, έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται: 

Έκπτωση 20%: Για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2014. 

Έκπτωση 50%: Χορηγείται σε οικονομικά αδύναμους εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

  • α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
  • γ)  Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Έκπτωση 100%: Χορηγείται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω εφόσον υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • α)  Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.