Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 -

Εργάνη: Αυξήθηκαν οι αμειβόμενοι με μισθό άνω των 600 ευρώ το μήνα για το 2019Ευοίωνα τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη” καθώς διαπιστώνει αύξηση του αριθμού των μισθωτών εργαζομένων αλλά και του ύψους των μισθών.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας το 2019 αυξήθηκαν κατά 78.391 ενώ πάνω από 160.000 μισθωτοί ανέβηκαν κλιμάκιο και αμείβονται πλέον με μισθούς άνω των 600 ευρώ ( 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός)

Οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ήταν 1,907 εκατομμύρια το 2018 και αυξήθηκαν σε 1,986 εκατομμύρια το 2019 ποσοστιαία αναπροσαρμογή 4,11% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή 166.700 εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια που κυμαίνονταν έως 600 ευρώ και μετατοπίστηκαν σε μισθούς της τάξης των 600 ευρώ και άνω, προφανώς λόγω και της αύξησης του κατώτατου μισθού τον περασμένο Φεβρουάριο από τα 586 στα 650 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2019 :

- Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων θέσεων ήταν πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα από τις 78.391 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν οι 65.718 δηλαδή το 83,83% ήταν πλήρους απασχόλησης (άνω των 35 ωρών). Στο σύνολο των 1,986 εκατ. εργαζομένων η αύξηση του 2019 στην πλήρη απασχόληση αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,44%.

- Η αύξηση θέσεων εμφανίζει και η μερική απασχόληση με περισσότερες από 20 δηλωμένες ώρες εργασίας την εβδομάδα και συγκεκριμένα από 20,1 ώρες έως και 35 ώρες την εβδομάδα. Σε αυτή την κατηγορία, στην οποία ανήκουν εργαζόμενοι που απασχολούνται για παράδειγμα πάνω από 4 ώρες την ημέρα για 5ήμερη εργασία, οι θέσεις αυξήθηκαν κατά 14.722 σε σύγκριση με το 2018. Η εν λόγω αύξηση διεκδικεί πάνω από το 18% των νέων θέσεων εργασίας του 2019.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες απασχόλησης - έως και 20 ώρες εβδομαδιαίως – οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποχώρηση της ευκαιριακής υποαπασχόλησης.

Αυξήθηκε στο σύνολο της μισθωτής εργασίας, το ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 0.6%.

Μισθοί

Παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση εργαζομένων προς τα μεσαία μισθολογικά κλιμάκια, με αποδοχές άνω των 600 ευρώ.

Οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης που εισπράττουν κάτω από 500 ευρώ μειώθηκαν κατά 15.734 θέσεις, δηλαδή κατά 3,73%. Θεαματική ωστόσο είναι η μείωση στην κλίμακα 501- 600 όπου εγγράφονταν πριν τον Φεβρουάριο του 2019 οι αμειβόμενοι με τον ελάχιστο νόμιμο μισθό (586 ευρώ) : οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας έπεσαν από 216.150 άτομα το 2018 σε 65.179 το 2019, μείωση κατά 150.971 θέσεις και κατά 69,85%.

Όλες οι θέσεις στα επόμενα μισθολογική κλιμάκια αυξήθηκαν με πρωταθλητή την κλίμακα αποδοχών 701-800 ευρώ όπου “άνοιξαν” οι περισσότερες θέσεις μέσα στο 2019 : οι θέσεις αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 79.737 και κατά 47,38%.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 601-700 ευρώ αυξήθηκαν κατά 59.484, δηλαδή κατά 34,26%. Πάνω από 60.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εντός του 2019 με μισθούς 801- 1.000 ευρώ.

Οι μισθοί πάνω από τα 1.000 ευρώ φαίνεται πως... σπανίζουν στις νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα με μισθούς από 1.001 ευρώ και άνω “άνοιξαν” 41.154 νέες θέσεις το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Συνολικά, στα μισθολογικά κλιμάκια από τα 601 ευρώ και άνω εμφανίζονται το 2019 αθροιστικά 245.000 “νέοι” εργαζόμενοι (που μπορεί να είναι νεοπροσληφθέντες ή παλαιοί που άλλαξαν μισθό). Από αυτούς οι 41.154, δηλαδή το 16,7% λαμβάνει μισθό από 1.001 ευρώ και άνω, είτε λόγω αύξησης είτε λόγω νέας πρόσληψης. Το υπόλοιπο 83% λαμβάνει μισθούς από 601 ευρώ έως και 1.000 ευρώ.

406.416 εργαζόμενοι δηλαδή το 20,46% του συνόλου παραμένουν στην κατώτατη κλίμακα, καθώς εισπράττουν μισθούς έως 500 ευρώ μεικτά και προφανώς εργάζονται με μερική απασχόληση.

Ηλικίες

Η συντριπτική πλειοψηφία από τις 78.391 νέες θέσεις εργασίας ανήκουν σε άτομα ηλικίας 45-64 ετών. Αρκεί να αναφερθεί πως οι 51.686 νέες θέσεις από τις 78.391, δηλαδή το 66% των νέων θέσεων εργασίας καλήφθηκαν από άτομα 45-64 ετών. Πρόκειται για την δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα στο σύνολο των μισθωτών της χώρας καθώς αριθμεί 686.218 μισθωτούς δηλαδή το 34,55% του συνόλου των εργαζομένων.

Αντίθετα η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα στο σύνολο της χώρας, που είναι η ομάδα μισθωτών ηλικίας 30-44 ετών με 878.868 εργαζόμενους (44,25%) κατάφερε να αυξήσει ελάχιστα το μερίδιό της το 2019, καθώς μόλις 6.804 νέες θέσεις “άνοιξαν” το 2019 γι αυτές τις ηλικίες εργαζομένων.