Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 -

Δράμα... τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Έως 20% ακριβότερες οι φετινές δόσεις


Μπορεί η κυβέρνηση να λέει πως «δεν υπάρχουν καινούργιοι φόροι», αλλά ο ΕΝΦΙΑ που τελικά δεν κατάργησε (ενώ κατάργησε απαλλαγές που ίσχυαν) δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που πλήρωσαν πέρυσι οι πολίτες.
 
Από τα εκκαθαριστικά που ανήρτησε από χθες το υπουργείο Οικονομικών στο Taxisnet εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι:
 
- Το ποσό της δόσης που πρέπει να πληρωθεί έως τέλος του μηνός είναι έως 20% μεγαλύτερο από πέρυσι. Ενώ πέρυσι ίσχυαν έως έξι δόσεις, φέτος προβλέπονται μόνον πέντε το πολύ. Αυτό σημαίνει πως για ΕΝΦΙΑ πχ 600 ευρώ, πέρυσι κάποιος θα πλήρωνε 100 ευρώ κάθε μήνα ενώ φέτος 120 ευρώ.
 
- Πληρώνουν και όσοι δεν πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ πέρυσι. Για παράδειγμα μία χαμηλοσυνταξιούχος 75 ετών με 2 στρέμματα ελιές στην Αμαλιάδα πρέπει να μπει στο Taxisnet για να τυπώσει ταυτότητα οφειλής και να πληρώσει ΕΝΦIΑ 4 ευρώ, ενώ πέρσι απαλλασσόταν για τόσο μικρό ποσό οφειλής. Για την ακρίβεια, μόνον 30.000 μικροϊδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον το ποσό του φόρου δεν ξεπερνά το 1 ευρώ.
 
- Τουριστικά καταλύματα που είχαν εξαιρεθεί από τον ΕΝΦΙΑ, τελικώς καλούνται να τον πληρώσουν κανονικά και εφέτος.
 
Από την άλλη, δεν έχουν λείψει και τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί αρκετούς ιδιοκτήτες, με ειδική σημείωση στο εκκαθαριστικό του φόρου:
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
 
ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Ο ΕΝΦΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤ. ε ΑΡΘΡΟΥ 4Α ν. 4223/2013 ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1184/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής αυτής πράξης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ενδικοφανή προσφυγή, κατά το άρθρο 63 του ΚΦΔ, με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε.  ́Ασκηση προσφυγής κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.
Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ ή σε (έως 5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, στις προθεσμίες που εμφανίζονται στην καρτέλα "ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ" του λογαριασμού σας στη διαδικτυακή πύλη www.gsis.gr.