Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 -

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται, τι ισχύει με τους ανέργους



Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1η Μαίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί υποχρεωτικά το Δώρο Πάσχα σε εκατομμύρια μισθωτούς.

Φυσικά, οι εργοδότες εφόσον το επιθυμούν μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
Ανάλογα με τον αν ο εργαζόμενος πληρώνεται βάση ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού υπολογίζεται και το δώρο:

• Για μισθωτούς με μισθό: 1/2 μηνιαίο μισθό

• Για μισθωτούς με ημερομίσθιο: 15 ημερομίσθια

Στις αποδοχές υπολογίζονται και τυχόν υπερωρίες ή επιδόματα.

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με επιπλέον προσαύξηση με συντελεστή 0,041666 και για αυτό είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από τον μισό μισθό.

Χρονικό διάστημα υπολογισμού
Όσοι δικαιούχοι εργάστηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του τετραμήνου, η αναλογία του Δώρου Πάσχα ισούται με το 1/15 του μισθού ή 1 ημερομίσθιο ανά 8 ημέρες εργασίας

Άνεργοι
Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις του Δώρου Πάσχα θα γίνουν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).